Občutna pocenitev vode za gospodarske družbe

Izgubo, ki jo z oskrbo s pitno vodo beleži Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, nameravajo pokriti z dobičkom centralne čistilne naprave

Prlekija-on.net, četrtek, 17. december 2009 ob 12:272
Voda

Voda

Ljutomerski občinski svetniki so na minuli seji govorili o oskrbi s pitno vodo. Komunalno-stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer, izvajalec, je namreč posredovalo občinam Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici poslovni izid v tej gospodarski javni službi, ki za lansko leto izkazuje negativno stanje v višini dobrih 23 tisoč evrov.
Ob upoštevanju ključa delitve negativnega poslovnega izida glede na prodane količine vode v posameznih občini znaša negativni poslovni izid občine Ljutomer pri oskrbi s pitno vodo v lanskem letu nekaj več kot 15 tisoč evrov.

KSP Ljutomer nastalo izgubo pojasnjuje z razlogoma, da je v lanskem letu prodal za šest odstotkov manj vode kot v letu 2007, s čimer so se zmanjšali prihodki, prav tako pa se cena vode vse od leta 2004 ni povišala. Ljutomerski svetniki so podprli predlog župana Franca Jurše, da se izguba pokrije iz pozitivnega poslovnega rezultata centralne čistilne naprave v Ljutomeru, kjer izvajalec beleži pozitiven rezultat v višini nekaj manj kot 100 tisoč evrov. V razpravi je bilo povedano, da KSP Ljutomer še vedno ne vodi stroškov za vse javne službe ločeno po občinah, kot je bila zahteva ljutomerskega župana že na skupščini družbe v letu 2007. Svetniki so tokrat podprli tudi predlog finančnega odbora, da se od KSP Ljutomer zahteva takojšnja realizacija sprejetega sklepa občinskega sveta občine Ljutomer, po katerem je bil dolžan sredstva pozitivnega poslovnega izida iz leta 2007 na področju oskrbe s pitno vodo v višini 18.619 evrov nakazati na proračun občine Ljutomer do 31. decembra 2008 in da spoštuje vse ostale sprejete sklepe o nakazovanju pobranega investicijskega evra na področju gospodarskih javnih služb.

Svetniki so se strinjali z novo ceno storitve oskrbe s pitno vodo. Glavni razlog za novo ceno je sprememba slovenskega računovodskega standarda, ki odpravlja računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb. Štiriletno prehodno obdobje se izteka konec letošnjega leta. "Povsem neprimerno je razmišljanje o tem, da bi infrastrukturo, katere gradnjo je financiral javni partner in ki je tudi v njegovi lasti, izkazovali v poslovnih knjigah izvajalca gospodarske javne službe," je obrazložil Janez Rožmarin iz ljutomerske občinske uprave ter dodal: "Poslovni najem infrastrukture tako ostaja najverjetnejša prihodnja ureditev razmerij med občino in izvajalcem te službe."

Veljavna cena od leta 2004 za gospodinjstvo, ki mesečno porabi pet kubičnih metrov vode, znaša 5,21 evra, od 1. januarja naprej pa bo treba odšteti za enako količino vode 7,99 evra mesečno. Občutnejšo pocenitev vode bodo zabeležile gospodarske družbe. Po izračunu bo neimenovana ljutomerska gospodarska družba, ki sedaj za porabljenih 2913 kubičnih metrov vode plačuje 2412 evrov, v letu 2010 za omenjeno količino vode morala odšteti 1615 evrov. Pred začetkom uporabe nove cene javne službe oskrbe s pitno vodo si mora izvajalec pridobiti še pozitivno strokovno mnenje ministrstva za okolje in prostor.