Kampanja Evropsko ukrepanje na področju drog

Zavod PIP, četrtek, 17. december 2009 ob 12:321
Europe Direct Murska Sobota

Europe Direct Murska Sobota

V Sloveniji in drugih članicah Evropske unije poteka kampanja Evropsko ukrepanje na področju drog, katero je sprožil Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost Evropske komisije. Cilj kampanje je zagotoviti močan, usklajen in uravnotežen odziv na naraščajočo problematiko drog, ki vpliva na celotno evropsko družbo.

Želja Evropske komisije je, da organizacije in posamezniki prevzamejo del odgovornosti pri reševanju resnih vprašanj povezanih z drogami. Organizacije in posamezniki lahko podpišejo zavezo, ki bo predstavljala resnično zavezanost za sodelovanje v konkretnih akcijah, kot so: ozaveščanje o prepovedanih drogah in nevarnostih, ki jih prinaša zloraba, opozarjanje na pogubne gospodarske in socialne posledice, ki jih zlasti med mladimi lahko prinaša zloraba drog te preprečevanje zlorabe drog in prispevanje k zmanjšanju tveganj, ki so povezani z njo. Zaveza se lahko nanaša tudi na odgovoren odnos do legalnih substanc, kot so alkohol in zdravila na recept.

Evropska komisija delovanja organizacij oziroma posameznikov ne bo neposredno financirala, ampak bo posameznim zavezam zagotovila javno platformo in orodja, kar pomeni, da bo angažiranje sodelujočih opazno po vsej Evropski uniji.

Koordinator projekta v RS Sloveniji je Zavod PIP, ki podpisnikom nudi pomoč pri oblikovanju zavez in jih obvešča o aktualnih dogodkih v okviru pobude Evropsko ukrepanje na področju drog (EAD). V kampanjo se je že v tem trenutku vključilo večje število organizacij in posameznikov. Prijave so možne do konca meseca januarja oziroma do zapolnitve predvidenih kvot.

Organizator in koordinatorji delijo prepričanje, da bo kampanja prispevala k izboljšanju ozaveščenosti družbe o drogah, odprla širšo razpravo ter spodbudila izmenjavo najboljših praks med evropskimi strokovnjaki s tega področja.