Svetnica Nina se »buni«

Lista mladi, katero v občinskem svetu predstavlja izvoljena Nina Stegmüller, mag. psih., predlaga: Dvigalo za OŠ Stročja vas, obljubljeno kanalizacijo za naselje Spodnji Kamenščak in javni razpis za subvencioniranje individualnih čistilnih naprav.

Prlekija-on.net, torek, 13. december 2016 ob 11:082
Dejan Židan in »čebelica Sivka« v pogovoru z Nino Stegmüller

Dejan Židan in »čebelica Sivka« v pogovoru z Nino Stegmüller

Na podlagi dopisa Občine Ljutomer, ki je dala v razpravo odlok o občinskem proračunu za obdobje 2017-18 je neodvisna ter nestrankarska LISTA MLADIH (projekt MSL aktivne participacije mladih državljanov in občanov) v zahtevanem roku podala pisne predloge in pripombe, v upanju, da se bodo upoštevali in da jih kot take podprejo tudi drugi občinski svetniki in svetnice v nadaljnjem postopku dokončne potrditve ljutomerskega občinskega proračuna. Zapisali so:
  • V skladu z zaznano potrebo s strani Osnovne šole Stročja vas prosimo, da v predlog Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 dodate sofinanciranje variacije hidravlične dvižne ploščadi in aluminijastega jaška (v skupni vrednosti 27.400 evrov). V Občini Ljutomer namreč nobena osnovna šola ni opremljena z dvigalom, ki bi omogočalo gibalno oviranim osebam nemoten prehod, kljub temu, da potrebe po takšni prilagoditvi obstajajo.
  • Glede na to, da je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Spodnjega Kamenščaka že bila pripravljena in izgradnja tudi predvidena, predlagamo, da se tudi izpelje. Direktive EU so jasne in slej ko prej bo potrebno imeti to področje urejeno.
  • Za območja, kjer na strokovnih podlagah izgradnja kanalizacijskega omrežja ne bo možna, zakonodaja načeloma predvideva male čistilne naprave. Strošek ene čistilne naprave pa znaša od 2.500 evrov naprej, kar za večino gospodinjstev predstavlja ogromen in nepredstavljiv strošek. Ponovno predlagamo, da se pripravi javni razpis skozi katerega bo Občina Ljutomer subvencionirala dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za gospodinjstva v Občini Ljutomer.
V Listi mladih so povečali tudi intenziteto sodelovanja tudi z MKGP, ki je nedvomno posledica razgovora s kmetijskim ministrom ob priložnosti srečanja na Kulturnem bazarju v Ljubljani.

Foto: MCP
Tekst: Drago Vaupotič