Teleing sedmo leto namesto za poslovna darila namenil sredstva v dobrodelne namene

Podjetje Teleing d.o.o. je močno vpeto v lokalno okolje v katerem ponujajo svoje storitve, zato so se ob zaključku uspešnega poslovnega leta 2016 ponovno odločili za donacijo pomoči potrebnim

Prlekija-on.net, četrtek, 15. december 2016 ob 15:382
Direktor je predal donacijo trem organizacijam v skupni višini 1.500 evrov

Direktor je predal donacijo trem organizacijam v skupni višini 1.500 evrov

V podjetju Teleing d.o.o. že sedmo leto zapored tudi ob koncu leta nadaljujejo z dobrodelnostjo – namesto za poslovna darila so donacijo v skupni višini 1.500 evrov namenili humanitarnima društvoma Lions klub Ptuj in Lions Klub Ljutomer ter Rdečemu križu-Območnemu združenju Ormož. Prejemniki bodo donacije v celoti namenili za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.

Podjetje Teleing d.o.o. je močno vpeto v lokalno okolje v katerem ponujajo svoje storitve, zato so se ob zaključku uspešnega poslovnega leta 2016 ponovno odločili za donacijo pomoči potrebnim. V letu 2016 so pospešeno nadaljevali gradnjo širokopasovnega optičnega omrežja na področju vseh 15 občin Spodnjega Podravja in Pomurja, kjer ponujajo svoje storitve. Zadovoljni so, da število naročnikov njihovih širokopasovnih storitev narašča.

Na tiskovni konferenci v Info točki Teleing v Ljutomeru, ki je potekala v četrtek, 15. decembra, je direktor podjetja Teleing d.o.o. Janez Smolkovič predstavil poslovanje podjetja v letu 2016.

V letu 2016 zgradili več kot 100 km novih optičnih omrežij
V letu 2016 so še bolj intenzivno nadaljevali gradnjo širokopasovnih optičnih omrežij na področju vseh 15. občin Spodnjega Podravja in Pomurja, kjer ponujajo svoje storitve. Nova sodobna širokopasovna optična omrežja gradijo že vse od leta 2007 za vse njihove naročnike na omrežjih kabelske televizije ali tiste, ki bodo to šele postali.  Njihov cilj, da do leta 2020 vsa obstoječa bakrena omrežja kabelske televizije, kjer ponujajo svoje storitve nadomestijo z novim optičnim omrežjem, uspešno izpolnjujejo, saj so samo v letu 2016 zgradili več kot 100 km novih optičnih omrežij. Z gradnjo bodo nadaljevali tudi v prihodnje in vse obstoječe naročnike, ki so enkrat že plačali priklop na omrežje kabelske televizije brezplačno priključili na novo optično omrežje.

Z gradnjo širokopasovnih optičnih omrežij tudi na ruralnih področjih Teleing želi prispevati k hitrejšemu razvoju lokalnega okolja, saj številne študije potrjujejo, da širokopasovni dostop do interneta prinaša pozitivne družbeno-ekonomske učinke za lokalne skupnosti in občane.

Vsa obstoječa omrežja kabelske televizije so z nadgradili v sodobna širokopasovna omrežja
Na podlagi evropskih strateških dokumentov, kjer je poudarjeno, da Evropa potrebuje hiter in ultrahiter širokopasoven dostop do interneta po konkurenčnih cenah in Strategije Evropa 2020 v kateri je naveden pomen uvedbe širokopasovnih povezav za spodbujanje družbene vključenosti in konkurenčnosti v EU je Vlada Republike Slovenije na svoji seji, dne 10.3.2016, sprejela strategiji DIGITALNA SLOVENIJA 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Širokopasovna infrastruktura za dostop do interneta je tako eden ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja. Zato je njena gradnja v močnem javnem interesu.
  
V navedenih dokumentih je postavljen cilj do leta 2020 na območju Slovenije zagotoviti širokopasovni dostop do interneta  96 % gospodinjstvom z vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s.

V Teleingu z veseljem ugotavljajo, da bodo cilji iz strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020, na območju, kjer ponujajo svoje storitve in gradijo sodobna širokopasovna optična omrežja, doseženi že bistveno prej. Vsa obstoječa omrežja kabelske televizije so z lastnimi sredstvi nadgradili v sodobna širokopasovna omrežja in že danes omogočajo širokopasovni dostop do interneta z hitrostmi do 100 Mb/s, njihova optična omrežja pa bodo zadostila potrebam po ultrahitem internetu v tudi bodočnosti.

V letošnjem letu bodo za vse investicije v gradnjo novih optičnih omrežij in nakup omrežne opreme za ponudbo njihovih storitev, namenili 1,25 milijona evrov.

Zaključujejo investicijo v njihovo novo storitev, katero so poimenovali tvZDAJ
Podjetje Teleing danes zaposluje 38 strokovnjakov in sodeluje z več zunanjimi izvajalci in kooperanti. Podjetje ima poslovni enoti in Info točki za naročnike na Ptuju na Slovenskem trgu 1 in v Ljutomeru na Glavnem trgu 9. V letu 2015 pa so odprli tudi nov storitveno-logistični center za širše Ptujsko področje v industrijski coni v občini Markovci pri Ptuju.

V želji, da bi tudi v prihodnje obstali kot konkurenčen ponudnik sodobnih širokopasovni storitev so v podjetju Teleing tudi v letošnjem letu uvedli več novosti v njihovi ponudbi.

Tako so že v začetku leta ponudili možnost gledanja najbolj gledanih televizijskih programov z enournim časovnim zamikom. Ravno v teh dneh pa zaključujejo investicijo v njihovo novo storitev, katero so poimenovali tvZDAJ. Nova storitev tvZDAJ bo omogočala spremljanje najbolj gledanih televizijskih programov tudi na mobilnih napravah in bo vključevala tudi časovne funkcije za ogled televizijskih programov do 72 ur nazaj. Storitev bodo vključevali postopoma po posameznih omrežjih še v letošnjem letu, od začetka leta 2017 pa bo že v njihovi redni ponudbi.

Direktor predal donacijo v skupni višini 1.500 evrov
»Zavedamo se, da je naš obstoj in nadaljnji razvoj odvisen od naših naročnikov, zato se že 21 let vsi zaposleni v podjetju Teleing trudimo, da bi s svojo ponudbo storitev čim bolj izpolnili pričakovanja in želje naročnikov. Ob tej priložnosti se vsem naročnikom v imenu vseh sodelavcev zahvaljujem, da lahko z njihovo pomočjo soustvarjamo bodočnost.«, je dejal direktor podjetja Janez Smolkovič.

Teleing je v lokalnem okolju postal prepoznavna blagovna znamka, zaposleni pa so neločljiv del tega in uspešne zgodbe podjetja, katero želijo nadaljevati tudi v bodoče. Želijo biti vpeti v lokalno okolje, zato se bodo tudi v bodoče družbeno odgovorno odzivali na dogajanja v lokalnem okolju.

Ob koncu poslovno uspešnega leta je, tako kot je to pri njih že običajno, direktor Teleing d.o.o. Janez Smolkovič predal donacijo v skupni višini 1.500 evrov predstavnikoma humanitarnih društev Lions klub Ljutomer Bredi Žunič in Lions Klub Ptuj Branku Brumnu ter predsednici območnega združenja Rdečega križa Ormož Milena Zorčič. Prejemniki donacij so se zahvalili za prejeto donacijo in povedali, da bodo donacije v celoti porabljene za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.


Več v Gospodarstvo