Skupne naloge policista in redarja

Prlekija-on.net, četrtek, 24. december 2009 ob 07:386
Policist in redar sta pričela delo v skupni patrulji

Policist in redar sta pričela delo v skupni patrulji

Včeraj je v Ljutomeru pričela delovati patrulja, v kateri sta policist Venčeslav Lihtenvalner in občinski redar Janko Prijol. Policijska postaja Ljutomer in občina Ljutomer sta namreč sprejeli dogovor o skupnem opravljanju nalog na območju mesta Ljutomer, kar so v nekaterih večjih slovenskih mestih v preteklosti že pričeli izvajati.

V Ljutomeru ima sedež Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki izvaja naloge za občine Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, skupno patruljo pa so prvi uvedli v mestu Ljutomer. "Temeljne naloge tega partnerstva so dajanje pobud za reševanje varnostne problematike, oblikovanje strategije dela za odpravljanje vzrokov za reševanje negativnih pojavov v občini Ljutomer, organiziranje okroglih miz, delavnic in posvetov, spodbujanje preventivne dejavnosti in podobno," je povedal podžupan občine Ljutomer Franc Slokan.

Kot je dejal komandir Policijske postaje Ljutomer Roman Zver, želijo s skupno patruljo v tem prazničnem času zagotoviti ljudem občutek večje varnosti, "da bi jim omogočili boljše gibanje v cestnem prometu in da bi še bolje poskrbeli za njihovo premoženje. Do konca tega leta bo skupna patrulja delovala vsak delovni dan, po novem letu pa se bodo glede na situacijo dogovorili, koliko bo tega sodelovanja v prihodnje. "V pripravi tega projekta smo se osredotočili in dogovorili, da bo ta oblika dela v opazovalni službi peš, po potrebi pa tudi s službenim vozilom. Peš pa zaradi tega, ker hočemo vzpostaviti stik občani," je dodal Zver.