Delovno srečanje županov oz. predstavnikov občin UE Ljutomer na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Predstavljeni so bili tudi različni projekti šole, njena vizija in možnosti razvoja

Prlekija-on.net, ponedeljek, 30. januar 2017 ob 13:33
V torek, 24. januarja, je na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer potekalo delovno srečanje županov oz. predstavnikov občin Upravne enote Ljutomer. Ljutomersko občino sta zastopali županja mag. Olga Karba in Karmen Lah, kot predstavnik Občine Veržej se je srečanja udeležil Bojan Ferenc, predstavnica Občine Razkrižje pa je bila Nataša Slavič. Župan Občine Križevci mag. Branko Belec se je delovnega srečanja prav tako nameraval udeležiti, a je svojo udeležbo zaradi drugih nujnih obveznosti odpovedal, šoli in njenim dejavnostim pa izrazil podporo.

Na delovnem srečanju je bila najprej predstavljena šola in njene dejavnosti. Poleg programa osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja se na šoli koordinira tudi izvajanje mobilne specialno pedagoške službe za vse vrtce in šole Upravne enote Ljutomer. Poleg specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj so na šoli zaposleni še socialni pedagog, inkluzivni pedagog, logoped in tiflopedagog.

Predstavljeni so bili tudi različni projekti šole, njena vizija in možnosti razvoja. Kot prav posebna oblika povezovanja je bilo prikazano tudi sodelovanje s podjetjem Biro biro, kjer si roko podajata specialna pedagogika in arhitektura; dotrajano učno kuhinjo razširjajo v koncept učnega stanovanja.

Predstavili so tudi raznolike dejavnosti, s katerimi se vse več povezujejo z bližnjimi vrtci in šolami, z različnimi društvi in posamezniki.

Ker je socialna vključenost eden izmed temeljev kvalitete življenja, so zelo veseli, da je njihova šola vedno bolj vpeta v svoje okolje – inkluzija je namreč tudi to – odprta družba, ki nudi podporo in ustrezne možnosti tudi tistim, ki v svojem življenju potrebujejo nekoliko več prilagoditev.