Ljutomer bo dobil še dve krožišči

Gradnjo krožišča in mostu čez reko Ščavnico je zaustavila družba Hofer trgovina, ker ni dovolila posega na zemljišču družbe

Prlekija-on.net, torek, 19. januar 2010 ob 07:096
Lokacija krožišča in novega mostu čez Ščavnico

Lokacija krožišča in novega mostu čez Ščavnico

Mesto Ljutomer ima sedaj dve krožišči - pri zdravstvenem domu in pri poslovalnici Nove Ljubljanske banke, v prihodnje pa bo dobilo še dve. Sedanje vodstvo načrtuje izgradnjo krožišča čez reko Ščavnico v Prešernovi ulici ob zgradbi murskosoboške Mure ter pri bencinskem servisu OMV.

Že junija leta 2008 so Občina Ljutomer, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in družba Tuš Nepremičnine podpisale sporazum o sofinanciranju gradnje krožišča in mostu čez Ščavnico v Ljutomeru. Za izvajalca del je bil izbran SGP Pomgrad iz Murske Sobote, pogodbeno določen rok za dokončanje del pa je bil 30. junij 2009. Marca lani je izbrani izvajalec pričel dela, vse pa se je zaustavilo zaradi prestavitve plinovoda. Za prestavitev plinovoda je bilo namreč treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ki pa zaradi pravnih postopkov v zvezi z enim od lastnikov zemljišč ni bilo pridobljeno. Šlo naj bi za zemljišče družbe Hofer trgovina, z vodstvom katere je ljutomerska občina opravila številne pogovore, vendar dogovora o predstavitvi plinovoda po Hoferjevem zemljišču niso dosegli. Tako je bila občina Ljutomer prisiljena spremeniti že izdelano projektno dokumentacijo prestavitve plinovoda. Poleg gradnje krožišča in mostu bodo v sklopu tega projekta tudi rekonstruirali cestišče, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredili elektroenergetske vode in javno razsvetljavo, prestavili sporni plinovod ter kabelsko in telekomunikacijsko omrežje. Vrednost vseh del je ocenjena na 2,3 milijona evrov. Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo bo prispevala nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, podjetje Tuš Nepremičnine, ki bo v neposredni bližini novega krožišča gradilo bencinski servis, okoli 300 tisoč evrov, za preostalo pa bodo porabljena sredstva občanov zbrana z amortizacijo. Krožišče bo končano do konca junija letos.

Letos bo občina Ljutomer skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in družbo DARS začela graditi še krožišče ob bencinskem servisu OMV oziroma ob navezavi regionalne ceste med Ljutomerom in Križevci ter Babinsko cesto. V celoti je že izdelana projektna dokumentacija, s sofinancerjema je Občina Ljutomer podpisala protokol in sporazum o sofinanciranju investicije, trenutno pa kupujejo zemljišča, ki so potrebna za gradnjo. Ocenjena vrednost je približno 960 tisoč evrov. Direkcija Republike Slovenije za ceste bo sofinancirala 350 tisoč evrov, Občina Ljutomer 210 tisoč evrov, DARS pa 400 tisoč evrov. Če bodo pravočasno odkupljena vsa zemljišča in ne bo zapletov pri izbiri izvajalca del bo Ljutomer četrto krožišče dobil še pred koncem tega leta.