Občni zbor Čebelarskega društva Ljutomer

V Pristavi so se zbrali člani Čebelarskega društva Ljutomer na občnem zboru

Janez Vencelj, torek, 19. januar 2010 ob 11:13
Občni zbor Čebelarskega društva Ljutomer

Občni zbor Čebelarskega društva Ljutomer

V nedeljo, 17. januarja je v gostilni Pavličič v Pristavi potekal občni zbor Čebelarskega društva Ljutomer. Občnega zbora se je udeležilo večina čebelark in čebelarjev društva, kot gostja pa se je zbora udeležila tudi prva slovenska medena kraljica Nataša Bukovec. Čebelarsko zvezo Slovenije pa je po pooblastilu predsednika g. Boštjana Noča, zastopal član UO ČZS Janez Vencelj.


Občnega zbora se kljub vabilu ni udeležil župan Občine Ljutomer oz. drug predstavnik občine, ki bi ga zastopal. Pri tem naj opozorimo, da so čebele glavne opraševalke rastlin. Občina Ljutomer pa je pretežno kmetijska občina in tako tudi v veliki meri odvisna od čebel. Večina kmetijskih ministrov EU se je opredelila, da je čebela ogrožena vrsta.

Na občnem zboru ČD Ljutomer je bilo med drugim obravnavano tudi Poročilo o aktivnostih ČD v letu 2009. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je v programu dela in zadanih ciljih za leto 2009, čebelarskemu društvu Ljutomer uspelo realizirati kar nekaj zastavljenih ciljev. Imeli so 3 seje upravnega in nadzornega odbora, prijavili so se na razpis občine Ljutomer, kjer so pridobili sredstva v višini 1300 evrov. Prav tako so iz čebelarske zveze Slovenije prejeli 250 evrov za obveščanje čebelarjev.

Na pobudo ČD Ljutomer, sedaj na območju Občine Ljutomer delujejo čebelarski krožki na OŠ Ljutomer, Cezanjevci, Mala Nedelja, Cven in Stročja vas. To pomeni, da krožki delujejo na vseh OŠ v občini, kar je vzpodbudno in koristno za obstoj čebel.

V letu 2008 je ČD Ljutomer pri OŠ v Ljutomeru, postavilo učni čebelnjak. V letu 2009 je bila okrog čebelnjaka postavljena zaščitna ograja, dokončana in tlakovana pa je bila tudi pot do učnega čebelnjaka. Prav tako so bile v panje naseljene čebelje družine, katere sedaj pri praktičnem delu uporabljajo učenci vseh čebelarskih krožkov v Občini Ljutomer. Vsak krožek gospodari z eno čebeljo družino.

Na občnem zboru je bilo tudi ugotovljeno, da društvo ne razpolaga z društvenimi prostori. Zaradi tega je sedaj gradivo društva na različnih lokacijah, kar predstavlja problem preglednosti in tudi dostopnosti do vseh čebelarjev. Ker ni društvenih prostorov so težave tudi pri sestajanju, sestankovanju in drugih aktivnostih članic in članov društva. Zaradi tega je bilo sklenjeno, da bodo v letu 2010 potekale aktivnosti v smeri pridobitve društvenih prostorov. V letu 2011 društvo praznuje visok jubilej. Praznovalo bo 90-letnico delovanja. Želijo si, da bi takrat lahko povedali, da imajo tudi svoje klubske prostore.

Društvo je izvedlo tudi kar nekaj predavanj na temo čebelarstva. Med drugim tudi predavanje na temo alergije na pike žuželk, vzreja čebeljih družin in čebeljih matic, ekonomika pridelave in predelave čebeljih pridelkov, apitehnični ukrepi v čebelarstvu, izdelava medenih pijač, pridobivanje in predelava voska itd. Pri izvedbi izobraževanj ima veliko zaslug tudi Čebelarska zveza Slovenije, ki večino predavanj tudi organizira in zagotovi predavatelje.

Članice in člani ČD Ljutomer so tudi skozi vse leto sodelovali na raznih prireditvah in ozaveščali ljudi o koristnosti uživanja čebeljih pridelkov in o nenadomestljivi vlogi čebel pri opraševanju narave. Že tretje leto so vključeni v dobrodelno izobraževalno akcijo: »EN DAN MED V VRTCIH IN ŠOLAH«.

S čebelarskim pozdravom, »NAJ MEDI«.