Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Na pobudo društva Ekologi brez meja se v Sloveniji obeta največji okoljski projekt v zgodovini

Dejan Razlag, petek, 22. januar 2010 ob 13:344
Smeti v naravi

Smeti v naravi

V soboto, 17. aprila bo v Sloveniji potekala akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! s katero želijo organizatorji, društvo Ekologi brez meja združiti 200.000 prostovoljcev, ki naj bi s čiščenjem komunalnih odpadkov na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih poteh pobrali 20.000 ton smeti.

Eden od vodij projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Aleš Pevc je na novinarski konferenci, ki je bila 12. januarja v Ljubljani poudaril zaupanje organizatorjev, da je Slovenija sposobna izpeljati tako zahteven in velik projekt: "Projekt je nastal po vzoru estonskega projekta »Let`s do it, Estonia!,« v okviru katerega je 3. maja 2008 50.000 Estoncev (4 odstotki prebivalstva) Estonijo v samo petih urah očistilo 10.000 ton odpadkov. V Sloveniji smo si zaradi tradicionalnih akcij, ki potekajo vsako pomlad, lahko zadali višje cilje: združiti 200.000 ljudi in zbrati vsaj 20.000 ton komunalnih odpadkov. Prepričani smo, da lahko uspemo, saj verjamemo, da ljudem ni vseeno. Prepričanje v odličen rezultat akcije potrjujejo tudi pozitivni odzivi: do sedaj se nam je pridružilo na stotine posameznikov in organizacij, ki aktivno sodelujejo pri izdelavi registra divjih odlagališč oziroma pri organizaciji projekta. Nenezadnje pa naša pričakovanja potrjujejo tudi drugi pokazatelji; na socialnem omrežju Facebook je na primer v samo nekaj tednih projekt podprlo skoraj 20.000 posameznikov."

Izdelan bo tudi digitalni register divjih odlagališč

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je zasnovan dvotirno. Prvi del projekta predstavlja čiščenje divjih odlagališč, v sklopu katerega prostovoljci v projektu že izdelujejo centralni digitalni register divjih odlagališč za celotno Slovenijo. 17. aprila bodo registrirana divja odlagališča očiščena komunalnih odpadkov, medtem ko bodo gradbeni odpadki ali nevarni odpadki popisani, podatki o njih pa predani odgovornim inštitucijam. Drugi del projekta se osredotoča na čiščenje ulic, cest, okolic šol in vrtcev, stanovanjskih okolišev in sprehajalnih poti ter na čiščenje pohodniških poti - te bodo prav tako očiščene v okviru čistilne akcije 17. aprila letos. Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se bo uradno zaključil s koncerti v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Organizatorji pa računajo, da se bo projekt nadaljeval skozi »Zakladnico idej« - zbirko predlogov, v kateri se že nabirajo ideje posameznikov, kako prispevati k bolj čistemu okolju.

Velika podpora akciji

Podporo akciji je že sedaj izrazilo preko 20 odstotkov vseh slovenskih občin, projekt pa je v nekaj tednih že pridobil precej ključnih podpornikov in partnerjev: Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije, podjetje Sinergise, podjetje Neolab, Xlab, komunikacijska agencija Pristop, Planinska zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Lovska zveza Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, vse večje okoljske nevladne organizacije: Focus, Umanotera, Cipra, Inštitut za trajnostni razvoj, Zavod moja soseska, ZEG, Eco Vitae, EkoŠOU, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic DOPPS.
Kot častni pokrovitelji, so akcijo podrpli tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor.
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! ima tudi na socialnem omrežju Facebook svojo skupino, ki ima že preko 27.000 podpornikov.

Sodelovale bodo tudi prleške občine

K sodelovanju v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so vabljeni vsi prebivalci Slovenije saj celoten projekt temelji na prostovoljstvu. Projekta se bodo udeležile tudi prleške in okoliške občine. Sodelovanje so že potrdile občine Radenci, Gornja Radgona, Ormož, Razkrižje, Veržej in Križevci pri Ljutomeru.

V imenu Občine Gornja Radgona se je k sodelovanju javil Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, ki bo akcijo izpeljal skupaj z mladinskim društvom Klinka.

Na Občini Ormož so se dogovorili, da bodo tako kot lansko leto pristopili k akciji čiščenja okolja in po vsej verjetnosti tudi k omenjeni akciji, kjer se bodo pridružili drugim društvom in na ta dan izvedli akcijo.

V Občini Veržej bo vse aktivnosti v zvezi s to akcijo vodilo Društvo aktivne mladine Veržej.

Župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič pa nam je povedal, da so takoj ko je akcija bila objavljena, aktivirali vse aktivnosti, da se bodo tej vseslovenski akciji pridružili ter na CATV Razkrižje objavili obvestilo in hkrati napovedali, da bo ta akcija potekala tudi v občini Razkrižje in s tem seznanili vse občane. V ta namen so pristopili k evidentiranju vseh možnih odlagališč, tudi manjših in izdelali okvirni program aktivnosti:
  • Vaščani Gibine bodo čistili Gibinski potok od državne meje s Hrvaško pa vse do izliva v reko Murico. Poleg tega pa bodo čistili brežine reke Murice in Mure na območju Gibine.
  • Vaščani Šafarskega bodo čistili brežine reke Murice, turistično pot po Razkriškem kotu in območje med reko Murico in  Muro,  imenovano Meksika.
  • Vaščani Razkrižja bodo na svojem območju čistili brežino reke Murice, območje okrog gramoznih jam in teren ob cestah.
  • Vaščani Veščice bodo na svojem območju čistili brežino reke Murice, potok, ki priteče iz Presike in teren ob cestah.
  • Vaščani Koprive in Šprinca bodo čistili območje med obema gričema v dolini, kjer je najti še kakšno odlagališče.
Odpadki se bodo nato zbirali na v naprej določenih mestih od koder se bodo odpeljali.
Še posebej pa se nameravajo organizirati po društvih, ki ravno  tako lahko aktivirajo svoje članstvo, preko Turistično narodopisnega društva, Gasilskega društva, Kulturnega društva in drugih.

K poročilu o čiščenju okolice Razkrižja, nam je župan podal tudi pojasnilo o njihovem poimenovanju rek:
"Murica je reka, ki ima dvojno ime. Gorvodno od Ljutomera se imenuje Ščavnica, dolvodno od Ljutomera pa Murica. Takšno ime je najti še v starejših zemljevidih. V zadnjem času ga v Občini Razkrižje radi uporabljamo, ker je ta reka v spodnjem toku že prava reka in je skoraj Mala Mura, skrajšano Murica."

Več o sami akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! lahko najdete na njihovi spletni strani www.ocistimo.si in Facebook skupini.


Več v Narava