PGD Radoslavci opravilo 105. občni zbor

Za najmlajše so organizirali prvi otroški tabor Taborček

Branko Košti, sreda, 22. februar 2017 ob 21:40
105. občni zbor PGD Radoslavci

105. občni zbor PGD Radoslavci

Gasilke in gasilci PGD Radoslavci, so v soboto, 18. februarja, opravili že 105. občni zbor, kateremu so prisostvovali tudi gostje: predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus, častni poveljnik društva Ludvik Horvatič, častna člana Anton Filipič in Branko Zmazek, predstavniki PGD Mala Nedelja, Precetinci, Vogričevci, Koračice, Pršetinci, pobratenega PGD iz Ožbolta ter Janez Rudolf, častni predsednik društva, predsednik KS Radoslavci, tokrat pa tudi kot predstavnik občine Ljutomer.

Predsednik PGD Radoslavci Robert Ferenček je v uvodu poročila o delu v preteklem letu osvežil dogajanje in zaplete pri financiranju občine in s tem podpisa aneksa k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini. Vendar ta »hladen tuš«, kot je zadevo poimenoval predsednik, ni vplival na aktivnosti društva.

Že v mesecu aprilu so opravili letni pregled, z namestitvijo oglasnih tabel v garaži in dvorani pa izboljšali medsebojno informiranje. Kljub že večletnemu zbiranju starega železa, so uspeli zbrati presenetljivo veliko količino le tega. Pozornost so namenili tudi vzdrževanju opreme in obeh vozil, tako da so brez težav opravili tehnične preglede.

Novost, ki je požela veliko odobravanja med mladimi in krajani, je bila samostojna organizacija prvega otroškega tabora Taborček, kateri se je odvijal v času od 24.6. do 26.6.2016. Mladi gasilci so se udeležili tudi tradicionalnega tabora Mladi gasilec v Bodislavcih, na katerem sta kot mentorja delovala tudi njihov član in članica.

Tradicionalno dobro je bilo sodelovanje s KS Radoslavci, še posebej opazna je bila pomoč gasilk in gasilcev pri pripravi in izvedbi 11. krajevnega praznika.

Kljub številnim službenim obveznostim, šolanju in materinstvu, je uspelo vsem članicam opraviti nadaljevalni tečaj gasilec, opravile so letni pregled, dobro pa so se odrezale tudi na tekmovanju na Cvenu.

Uspešno delovanje mladih v PGD Radoslavci je predstavil vodja mladine Tomi Horvatič. Poleg že omenjenega Taborčka in sodelovanju v taboru Mladi gasilec, so pionirji, pionirke in mladinci sodelovali na letnih pregledih v Precetincih, čez poletje pa so se intenzivno pripravljali na 6. tekmovanje za prehodni pokal GZ Ljutomer, na katerem so pionirji zasedli sedmo mesto, mladinci pa odlično četrto mesto.

Iz poročila poveljnika PGD Radoslavci Bora Zmazka je razvidno, da so operativci intervenirali ob treh požarih, v vrtcu Mala Nedelja predstavili delo gasilcev in sodelovali v vaji evakuacije OŠ Mala Nedelja. Na letnih pregledih v Precetincih so sodelovali z dvema ekipama pionirjev ter po eno ekipo mladincev, članov in članic. Zadovoljni so tudi z doseženim na tekmovanju za prehodni pokal GZ Ljutomer, kjer sta ekipi članov in članic zasedli tretje mesto. Zanemarili niso niti izobraževanja svoji članov. Šest gasilcev je sodelovalo pri praktičnih vajah z izolirnimi dihalnimi aparati v Pekrah, štirje so končali nadaljevalni tečaj za gasilca, pet jih je opravilo tečaj za višjega gasilca, dva sta opravila tečaj za varno delo z motorno žago, dva pa sta postala mentorja mladine.

Predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus, predsednik PGD Radoslavci Robert Ferenček in poveljnik Boro Zmazek, so podelili  napredovanja, značke za aktivno operativno delo, mladinska priznanja, priznanja GZ in odlikovanja GZS ter plakete veterana v letu 2017, katera so prejeli:

Napredovanje v čin »GASILEC«
 • Ksenija Filipič
 • Sandi Filipič
 • Veronika Karba
 • Aljoša Žnidarič
Napredovanje v čin »GASILEC I. STOPNJE«
 • Andraž Bencak
Napredovanje v čin »NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE«
 • Boro Zmazek
Značka za aktivno operativno delo - 30 let
 • Emil Heric
 • Slavko Peršak
Mladinsko priznanje
 • Sandi Filipič
 • Tim Peršak
Priznanje gasilske zveze III. stopnje
 • Andrej Babič
 • Boštjan Kosi
 • Andrej Korošak
 • Martin Karba
 • Tadej Peršak
 • Melita Rudolf
 • Branko Žnidarič
Priznanje gasilske zveze II. stopnje
 • Silvester Bauer
 • Mirko Hanžel
 • Emil Heric
 • Mirko Simonič
Gasilsko odlikovanje III. stopnje
 • Frančišek Trstenjak
Gasilsko odlikovanje I. stopnje
 • Ludvik Horvatič
Plaketa veterana
 • Angela Zmazek


Več v Kultura in izobraževanje