Program Svit rešuje življenja, a le pravočasno!

K uspehom programa Svit pripomore tudi sodelovanje v lokalnem okolju

Prlekija-on.net, četrtek, 2. marec 2017 ob 09:23
Program Svit

Program Svit

Čeprav že sedaj rešuje življenja, Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, je lahko še bolj uspešen tudi zaradi sodelovanja med različnimi deležniki na lokalni ravni, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Program Svit je z letom 2017 zakorakal v 5. presejalni krog, ki traja dve leti. V tretjem presejalnem krogu je bila odzivnost v program 59,7 %. "Program Svit rešuje življenja, izboljšuje kakovost življenja posameznikov in tudi razbremenjuje zdravstveni sistem," je dejala Mojca Gobec z direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, ki je dodala, da se pojavnost raka na debelem črevesu in danki zmanjšuje, kar je posledica tudi vse večje odzivnosti v program, ki se vse od leta 2009, odkar program obstaja, zvišuje.

Tako so lani zabeležili že več kot 64-odstotno odzivnost, a kot dodaja Gobčeva: "Še naprej se moramo truditi, da se bo odzivnost na program še povečala. V naslednjih dveh letih, kolikor bo trajal peti presejalni krog, v katerega je program vstopil letos, je cilj doseči, da se odzove vsaj 70 odstotkov vabljenih. K temu bo lahko nedvomno prispevalo sodelovanje med ključnimi partnerji," je poudarila Gobčeva. Na uspešnost programa Svit namreč po njenih besedah poleg visokih standardov kakovosti, po katerih se izvaja, vpliva sodelovanje med NIJZ kot nosilcem programa, zdravstvenimi domovi, nevladnimi organizacijami in ambasadorji Svita. Tako zdravstveni kot drugi strokovni delavci, ki se na lokalni ravni povezujejo in sodelujejo s skupno vizijo doseganja boljšega zdravja svojih sokrajanov, tako igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju in motiviranju posameznikov za testiranje. Svit namreč pomaga, a le če bolezen pravočasno odkrijejo.

Na območni enoti Maribor NIJZ si prizadevajo, da bi bili prebivalci Podravja čim bolj osveščeni o pomembnosti sodelovanja v programu Svit. "V našem zdravstvenovzgojnem centru Svitova kontaktna točka deluje enkrat tedensko in v tem času smo na voljo vsem, ki imajo kakršno koli vprašanje v zvezi s sodelovanjem v Programu Svit, potrebujejo pomoč ali posvet pri kakšnem izmed korakov. Z veseljem si vzamemo čas za vsakega posameznika in pomagamo prebroditi oviro, ki se sprva morda zdi večja, kot je sicer. Skupaj zmoremo vse! Zelo si prizadevamo, da bi se v Program Svit vključilo čim več ljudi, zato organiziramo različne dogodke in ljudi, ki pridejo v naš zdravstveni dom, vsakodnevno spodbujamo in skušamo motivirati, da se udeležijo programa. S svojimi promocijskimi aktivnostmi pa jih spodbujamo k udeležbi v Svitu tudi v lokalnem okolju", je dejala Marija Hanželj, koordinatorka za promocijo programa z mariborske OE NIJZ, ki ocenjuje, da imajo tudi zdravstveni delavci pomembno vlogo pri osveščanju in informiranju ljudi.

Cilji programa Svit so sicer po besedah vodje programa Jožice Maučec Zakotnik poleg zmanjšanja pojavnosti raka še povečanje števila zgodaj odkritih rakov in zmanjšanje umrljivosti. Kot je pojasnila, je bilo leta 2009 v Sloveniji 1597 novih primerov raka debelega črevesa in danke, ter skoraj 800 smrti. Po umrljivosti zaradi tega raka se Slovenija uvršča v evropski vrh, delež zgodaj odkritih rakov, ki jih najuspešneje zdravijo, pa ostaja nizek, je še dodala. Ciljna populacija so navidezno zdravi moški in ženske v starosti od 60. do dopolnjenega 74. leta starosti z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, je še pojasnila Maučec Zakotnikova in poudarila, da je testiranje brezplačno in ker ne vzame veliko časa, prostora za izgovore ni. Marec je sicer mesec boja proti raku na debelem črevesu in danki.

V letu 2016 se je na vabilo v Program Svit odzvalo dobrih 64 % ljudi, kar je največ doslej. "Veseli smo, da se ta odstotek zvišuje, saj se je po zaslugi Programa Svit že 17.000 ljudi izognilo morebitnemu nastanku raka zaradi dovolj zgodnjega odkritja in odstranitve predrakavih sprememb na debelem črevesu ali danki. Po podatkih Registra raka je od leta 2010 do 2013 upadlo število novih primerov raka (incidenca) za 349, kar lahko pripišemo prav odkrivanju in odstranjevanju predrakavih sprememb v okviru Programa Svit," je povedala vodja Programa Svit Jožica Maučec Zakotnik, in nadaljevala: "V osmih letih izvajanja Programa Svit smo odkrili več kot 2500 rakov in več kot 70 % jih je bilo odkritih v zgodnji fazi razvoja, ko rak še ni prerasel črevesne stene in so načini zdravljenja enostavni in uspešni. Četrtina vseh rakov je odkrita celo tako zgodaj, da pomeni odstranitev polipa že tudi ozdravitev. Zaradi zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki se bo pomembno zmanjšala umrljivost zaradi tega raka."

Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki rešuje in izboljšuje kakovost življenja ter razbremenjuje zdravstveni sistem, saj je rakavih obolenj manj. To je posledica vse večje odzivnosti ter dejstva, da se program izvaja v skladu z visokimi standardi kakovosti. V populaciji, vključeni v Program Svit (50─74 let), je po podatkih Registra raka od leta 2011 mogoče zaznati zmanjšanje števila umrlih kot desetletje prej, kar lahko pripišemo odkrivanju in uspešnemu zdravljenju zgodnjih oblik raka. Da bi dodatno motivirali ciljno javnost za sodelovanje v programu, so v preteklem obdobju promovirali program: z organizacijo Svitovih dogodkov v lokalnih skupnostih; s tesnejšim sodelovanjem z osebnimi zdravniki, Zdravstveno vzgojnimi centri, patronažno službo, ambasadorji in nevladnimi organizacijami, s kontinuiranim obveščanjem županov manj odzivnih občin z odzivnostjo njihovih občanov v Program Svit, pri tem so se posluževali tudi lokalnih glasil in s sodelovanjem z delovnimi organizacijami s predstavitvijo Programa Svit z modelom debelega črevesa njihovim zaposlenim.

Pri spodbujanju dvomljivcev s svojo srčnostjo in iskrenostjo še posebej pripomorejo ambasadorji Programa Svit, ki z veseljem delijo svoje zgodbe in pozitivne izkušnje s programom. Ena izmed njih je Silvestra Brodnjak, ki je pri svojem poslanstvu izjemno aktivna in ljudi k udeležbi v programu spodbuja na različne načine. "Ambasadorji se bomo trudili med seboj povezati in poleg tega, kar vsak po svoje že počnemo, poskusili najti še nove poti do neodločnežev. Prek najmlajših, vrtčevskih otrok in osnovnošolcev lahko pridemo v skoraj vsako družino v nekem šolskem okolišu. Oni imajo na svoje babice in dedke najmočnejši vpliv. Do ljudi bomo skušali priti tudi prek duhovnikov. Moj prvi korak v letošnjem letu bo namenjen naddekanu naše naddekanije, ki bo pobudo o izvedbi predstavitve Programa Svit pred cerkvijo ob večjih praznikih, prenesel na vse dekane in preko njih na župnike naddekanije".