Jerneju Zupančiču iz podjetja Cleangrad, Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Nagrada sodi med najbolj zaželene in uveljavljene nagrade v Sloveniji

Prlekija-on.net, torek, 7. marec 2017 ob 08:063
Jernej Zupančič

Jernej Zupančič

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), je v ponedeljek, 6. marca, že 49. podelila Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Nagrajencev je šest, prihajajo pa iz peith slovenskih regij in štirih dejavnosti. Med nagrajenci je tudi Jernej Zupančič, direktor ljutomerskega podjetja Cleangrad d.o.o.

"Podjetje Cleangrad, ki je v slovenskem, švicarskem in avstrijskem lastništvu, je Jernej Zupančič soustanovil leta 2002. Družba je proizvajalec certificiranih čistih prostorov za farmacevtsko, kozmetično in prehrambeno industrijo ter bolnišnice. Skoraj 100 odstotkov produktov izvozijo na tuje trge, pri čemer beležijo kar 10 odstotno letno rast.
Gre za trge Belgije, Nizozemske, Avstrije, Srbije, Švice in Rusije, kjer dosegajo celo višje cene od konkurence. Med njihove kupce sodi sedem največjih farmacevtskih družb, tudi Pfizer. Z nekaterimi farmacevti delajo že vrsto let.
Visoke investicije v nove tehnologije, opremo in izboljšave proizvodov prispevajo k doseganju rezultatov, ki jih uvrščajo med najboljše v panogi, tako glede EBIDTA marže kot dobičkonosnosti kapitala. Podjetje dosega visoko dodano vrednost in ima nizko zadolženost.
Uspehe Cleangrada potrjujejo tudi tuji certifikati kot sta avstrijski certifikat SCC - Safety Certificate Contractors in Health and Safety Award Pfizer 2016 ali »Zero Incidents« podjetja Janssen Biologics.
K rezultatom doprinaša tudi lastna razvojna skupina, ki se nenehno povečuje, kot tudi število zaposlenih, ki se je v zadnji štirih letih skoraj podvojilo. Tako zaposleni kot direktor so ponosni predvsem na svoje delo in dosežene rezultate
," je kot obrazložitev zapisano na spletni strani GZS.

Sveži podatki za 2016:
čisti prihodki: 9.943.492 €
čisti dobiček: 620.390 €
število zaposlenih: 97
dodana vrednost/zaposlenega: 37.913 €
  • Odvisne družbe v Avstriji, Švici in Srbiji
  • 99,3 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih
  • 20 odstotna rast izvoza letno
  • 10,4 odstotna letna rast dodane vrednosti
  • 20,9 odstotna rast povprečne dobičkonosnosti kapitala
  • Že 10 let je naročnik njihovih čistih prostorov mednarodno farmacevtsko podjetje Pfizer
  • Zadnji dve leti vsako leto 20 dodatnih zaposlitev
  • Nagrade in certifikati za zdravje in varnost proizvodov
"V našem podjetju je umetnost sodelovanja razumevanje tako zaposlenih kot kupcev in dobaviteljev," na spletni strani GZS citirajo Zupančiča, njegov celoten intervju pa si lahko preberete tukaj.

Ostali nagrajenci so še Andrej Bajuk, TEM Čatež, d.d., Andrej Božič, Steklarna Hrastnik d.o.o., Albert Erman, MAGNETI Ljubljana, d.d., dr. Tomaž Kmecl, KOLEKTOR ETRA d.o.o. in dr. Mariana Karla Rebernik, Atotech Slovenija d.d.

Prejemniki nagrade v družbi najvidnejših gospodarstvenikov, ki sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje
Vodilo nagrade so izjemni dosežki trajnejšega pomena, prejemniki pa gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.

Na finančnem področju spremljajo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička) in profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativno gibanje marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjajo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

Nagrada sodi med najbolj zaželene in uveljavljene nagrade v Sloveniji, v vseh teh letih pa je nagrado prejelo 353 gospodarstvenikov.