Na OOZ Gornja Radgona zadovoljni z narejenim

V ospredju izobraževanje, svetovanje in pomoč članstvu

Prlekija-on.net, sreda, 8. marec 2017 ob 09:47
4. redna seja Skupščine OOZ Gornja Radgona

4. redna seja Skupščine OOZ Gornja Radgona

V Piceriji "Panda" v Gornji Radgoni je potekala 4. redna seja Skupščine Območne obrtno - podjetniške zbornice (OOZ) Gornja Radgona, na kateri so delegati iz vseh štirih občin (Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici), prisluhnili poročilom o delu in finančnih zadevah v lanskem letu, prav tako pa so sprejeli program dela ter finančni načrt za leto 2017. Na seji, katere se je poleg delegatov skupščine in častnega člana Skupščine Slavka Lončariča, udeležil tudi župan občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko (župani ostalih treh lokalnih skupnosti so se opravičili), so člani skupščine ugotovili, da so lani bili uspešni, največjo pozornost pa so na zbornici namenjali: varčevanju, izobraževanju, svetovanju, pridobivanju novih članov in sploh pomoči članstvu, ipd.

Na tokratni seji skupščine, ki jo je vodil Branko Novak, je predsednik UO OOZ Gornja Radgona Vlado Rojko predstavil aktivnosti v drugem letu v sedanji sestavi skupščine, ki ga je ocenil za uspešno. Zlasti so zadovoljni, da so dokončali energijsko sanacijo prostorov zbornice v Gornji Radgoni. Prav tako, da so obrtnikom in podjetnikom, ki so v letu 2015 obeležili okrogel jubilej -10, 20, 30, 35, 40 in več let opravljanja obrtne dejavnosti podeljena posebna jubilejna priznanja. Rojko je še posebej poudaril, da problematiko obrtništva in podjetništva v Pomurju, rešujejo v okviru utečenih regijskih posvetov in ostalih regijskih povezovanj. Pri tem je dodal, da so glede regijskega povezovanja in sodelovanja Območno obrtno-podjetniških zbornic, in sicer Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož in Gornja Radgona, zelo uspešni.

Pri izvajanju javnih pooblastil je OOZ Gornja Radgona tudi v letu 2016 vodila postopke obrtnega registra, kot so: izdajanje odločb o obrtnem dovoljenju in reprezentativnega obrtnega dovoljenja; izdajanje odločb o spremembah in dopolnitvah obrtnega dovoljenja in reprezentativnega obrtnega dovoljenja (sprememba obrtne dejavnosti, registracija novih dejavnosti, sprememba sedeža); vpis v obrtni register; odjava iz obrtnega registra... Poleg vodenja postopkov obrtnega registra je OOZ izvajala tudi: vodenje obrtnega registra kot centralne informacijske baze; izdajanje rednih izpiskov iz obrtnega registra; izdajanje zgodovinskih izpiskov iz obrtnega registra; izdajanje izpiskov iz arhivske baze obrtnega registra; vzdrževanje ter usklajevanje obrtnega registra; svetovanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij; izvajanje vpisa samostojnih podjetnikov, spremembe, izbrisi; strokovna pomoč in posredovanje pri izdaji EU potrdila, ter svetovanja za opravljanje storitev v EU. Vse te naloge zbornica za svoje člane opravlja brezplačno. Storitve pa opravljajo tudi nečlanom, vendar jim storitve zaračunavajo.

Na skupščini so omenili tudi različna izobraževanja in seminarje, ki jih nudijo  članstvu. Tako so organizirali številne strokovne seminarje, posvete, promocijo, delavnice, tečaje in druge vrste usposabljanj in izobraževanj. Na zbornici imajo urejen tudi informacijski sistem, ki deluje v okviru celotnega obrtno zborničnega sistema pri OZS. Glede na hiter razmah informacijske tehnologije skušajo tudi na zbornici vsaj delno slediti temu razvoju. Na OOZ Gornja Radgona veliko pozornost namenjajo tudi športu, rekraciji, zabavi, druženju ipd. : med drugim so, na pobudo številnih članov zbornice in sklepa UO in NO OOZ Gornja Radgona, so organizirali Prednovoletno srečanje obrtnikov, podjetnikov in upokojenih obrtnikov »Dan odprtih vrat«, ki ga je v dveh dneh obiskalo več kot polovica članov in upokojenih obrtnikov, ki so bili s tovrstnim prednovoletnim srečanjem zelo zadovoljni.

Na OOZ Gornja Radgona so prepričani, da so sejmi lahko ena največjih promocijskih aktivnosti, katerim pa žal člani posvetijo premalo pozornosti. Kljub temu jih nekaj le sodeluje na sejmih v Sloveniji, zlasti v Gornji Radgoni in Celju. V okviru radgonske zbornice deluje 7 sekcij, ki so pomemben dejavnik v celovitem delovanju OOZ. Najbolj aktivne so sekcije gostincev, frizerjev in prevoznikov. Zaradi velikega zanimanja in pozitivnih mnenj članov, ki so v letih 2013 in 2014 letovali v najeti mobilni hišici v Kampu Adria v Ankaranu, so omenjeni kamp odkupili, in tako je sedaj odprt celo leto in je tako možno letovati vse leto. Mobilna hiška je lani bila v glavni sezoni 100% zasedena, v pred in po sezoni pa 60%. Na OOZ Gornja Radgona so lani izvedli delavnico, na kateri so se udeleženci naučili, kako pravilno stojimo, hodimo, dvigujemo bremena in kako si poenostavimo stoječe delo. Spoznali in naučili so se sklop vaj, s katerimi poskrbijo za zdrave sklepe in elastičnost mišic, izboljšamo skeletno – mišično koordinacijo, preprečujemo poškodbe in stimuliramo centralni in periferni živčni sistem. Na zbornici je potekal tudi Dan za zdravje, namenjen odpravljanju stresa in preventivnim aktivnostim.

Podoben kot lani je tudi letošnji program dela, kjer bo spet veliko aktivnosti. Ključna naloga OZS in OOZ bo še vedno zastopanje interesov obrtnikov in malih podjetnikov na državni in lokalni ravni, s ciljem izboljšati poslovno okolje in plačilno disciplino, odpraviti administrativne ovire, zmanjšati obseg sive ekonomije, prispevati k bolj fleksibilni delovno-pravni zakonodaji.

Glavna področja zastopanja interesov obrtnikov in malih podjetnikov v letu 2017 bodo: davčna zakonodaja; zmanjšanje obsega sive ekonomije; delovno pravna zakonodaja in gospodarsko pravo; javna naročila...Vir financiranja praktično:vseh aktivnosti pa je članarina. V letu 2017 je predvidena tudi investicija, in sicer izvedba toplotno-izolacijske fasade na stanovanjsko-poslovni stavbi, vir financiranja pa so: donatorska sredstva, ter sofinanciranje obrtnikov-podjetnikov... Ker na tej skupščini niso podelili jubilejnih priznanj se bo to zgodilo na posebnem jesenskem družabnem srečanju vseh članov zbornice in upokojenih obrtnikov: Takrat bo podelitev jubilejnih priznanj za 10, 20, 30, 35, 40 in več let opravljanja obrtne dejavnosti v letu 2016.

Prisotne na skupščini je pozdravil tudi častni član Slavko Lončarič, v imenu vseh županov z območja OOZ Gornja Radgona, pa je prisotne pozdravil domači župan Stanislav Rojko, ki je pohvali delo obrtnikov in podjetnikov, hkrati pa jim je obljubil, da jih bodo vse štiri tukajšnje občine tudi v bodoče podpirale koliko je pač v njihovi moči. Predvsem naj bi pomagali pri širitvah dejavnosti, torej pridobitvi ustreznih površin, subvencioniranju obresti pri najemu posojil, pri birokratskih ovirah ipd.


Več v Gospodarstvo