Opozorili na napake pri gradnji vodovodnega kraka C

Marčevska 16. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Filip Matko Ficko, petek, 24. marec 2017 ob 12:16
16. seja Občinskega sveta Občine Radenci

16. seja Občinskega sveta Občine Radenci

V sejni sobo Vrelec hotela Radin v Zdravilišču Radenci je v četrtek, 23. marca popoldne, potekala 16. seja Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župan Janeza Rihtariča. Na seji je sodelovalo 14 svetnikov, dve svetnici sta se opravičili.

Najpomembnejša točka dnevnega reda je bila po vrsti četrta in sicer o Elaboratu 2016/2017 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v osmih občinah desnega brega reke Mure (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje) oziroma tako imenovanega pomurskega vodovoda - kraka C. Uvodno obrazložitev je podal direktor Javnega podjetja Prlekija Ljutomer, Davorin Kurbos, ki je prevzel celotno skrb za oskrbo z zdravo pitno vodo na tem področju za 13.401 uporabnika oziroma 12.572 odjemalcev vode posameznih gospodinjstev (ostali so večji odjemalci oziroma gospodarski subjekti). Za vse te se letno zagotavlja 2,1 milijona kubikov vode, celotno premoženje kraka C pa je v vrednosti 60,3 milijonov evrov.

Trenutna cena omrežnine za vodo v Radencih je 0,695 evra, po novem bo 0,7999 evra za kubik vode. Cena vodarine pa je v Radencih trenutno 6,82 evra, v prihodnje bo to v višini 8,2466 evra. Obe ceni sta manjši od predvidenih cen, kar so načrtovalci kraka C načrtovali pred samo izgradnjo (1,24 evra omrežnina; 12 evrov vodarina). Da bo cena še manjša za odjemalce v Občini Radenci, so občinski svetniki sprejeli sklep o subvenciji za leto 2017, ki bo znašala 34 odstotkov.

Bilo pa je v razpravi izrečenih precej kritik na račun izvedbe del pri izgradnji vodovodnega kraka C (en dan je bil celo brez vode !!!) in občinski svetniki Občine Radenci zahtevajo sprožitev postopkov proti krivcem za napake, kajti finančna sredstva za izgradnjo iz Evropske unije niso bila majhna in bi dela morala biti opravljena kvalitetno.

Pred sprejemom sklepa je Nataša Toplak iz občinske uprave obrazložila predlagani sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017, kajti z graditeljem servisa za tehnične preglede vozil v Boračevi se zaradi požarne varnosti (ob bodočem objektu je gozdiček, v njem pa več stavb) opravi zamenjava zemljišč. Obrazložila je tudi predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem za kmetijske namene. Svetniki so sklep sprejeli z dopolnitvijo, da se pogodba o najemu lahko kadarkoli prekine s strani občine, najemnik pa pred tem pospravi letino. Bil je sprejet še sklep o ukinitvi javnega dobra za manjše zemljišče v k.o. Boračeva in manjše zemljišče v k.o. Radenci.

Pred sprejemom sklepa je Mojca Marovič, direktorica občinske uprave, obrazložila predlog sklepa o potrditvi prijave na razpis za energetsko sanacijo športne dvorane v Radencih (menjava parketa), ker se bo projekt prijavilo v okviru skupnega investicijskega programa kot predlog treh pomurskih občin (Radenci, Kobilje in Veržej).


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika