»Otroci in načrtovanje prihodnosti«

Gornja Radgona gostila 13. Pomurski otroški parlament

Prlekija-on.net, sreda, 29. marec 2017 ob 08:32
13. Pomurski otroški parlament

13. Pomurski otroški parlament

Potem ko so že pred tem potekali medobčinski otroški parlamenti, je Osnovna šola Gornja Radgona bila letošnja gostiteljica regionalnega srečanja mladih parlamentarcev oziroma predstavnikov 38 šol iz 28 pomurskih občin oz. štirih upravnih enot. Predsedstvo Pomurskega otroškega parlamenta (POP) je vodila Daša Zorman, delegati, izbrani na medobčinskih parlamentih, pa so nato predstavili razmišljanja osnovnošolcev o prihodnosti, vrednotah, človeku in okolju, na temo "Otroci in načrtovanje prihodnosti". Mladi so svoja razmišljanja predstavljali na različne načine, v obliki proaktivnih čajnic, delavnic ali dela po skupinah na določeno temo. Po uvodnih predstavitvah so mladi nadaljevali delo v obliki delavnice, ki jo je vodil Dejan Kokol. Sklepe 13. POP, ki sta ga pripravili OŠ Gornja Radgona in DPM Gornja Radgona, bodo predstavili na 27 nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. V predstavitvi vseh štirih delegacij, s skupaj 23 parlamentarcev, je izstopajoče mnenje mladih, da želijo imeti prihodnost, kjer bo država zagotovila izobraževanje in delo za vse, kjer se bo skrbelo za zdravje in okolje in bo na prvem mestu poštenje in primeren odnos do sočloveka. Zavedajo pa se, da je največ odvisno od mladih samih, saj vsako dejanje in vsaka odločitev krojita tako zgodovino kot prihodnost.

Še pred ločeno predstavitvijo skupin, sta prisotne pozdravila predsednik Društva prijateljev mladine Gornja Radgona in ravnatelj OŠ Gornja Radgona, Dušan Zagorc, ki je dejal, da otroci morajo biti s svojimi dobrimi predlogi in pobudami, slišani tudi na vrhu države, ter župan Gornje Radgone Stanislav Rojko, ki se je edini izmed 28 vabljenih pomurskih županov, udeležil 13. POP. Med drugim je povedal, kako ga veseli, da imajo otroci možnost postaviti se zase in misliti s svojo glavo. "Dragi otroci, naj bodo vaši jeziki ostri, ko gre za vaše upravičene zahteve", je dodal Rojko. Ob tem je otroški pevski zbor OŠ GR, pod vodstvom Jane Šinko in Kristjana Borovšaka, zapel "otroško himno" Arsena Dedića: Ko bi vsi ljudje na svetu... Prisotni pa so prisluhnili tudi poročilu z lanskega, 26. nacionalnega otroškega parlamenta (NOP) iz Ljubljane, izvolili pa so tudi delegate iz Pomurja, ki se bodo udeležili letošnjega, 27. NOP, in sicer po dva iz vsake upravne enote: Neli Senčar, Anja Hödl (Gornja Radgona), Nika Kustec, Anamarija Kelenc (Lendava), Timotej Pukšič, Anja Pušenjak (Ljutomer), Nika Jud in Marko Rengeo (Murska Sobota).

V osrednjem delu dogajanja na 13. POP v Gornji Radgona so mladi parlamentarci predstavili svoja razmišljanja in ugotovitve, ki so jih sprejeli na medobčinskih otroških parlamentih. Iz slednjih je razvidno, da otroci na celotnem območju Pomurja imajo podobna če ne enaka mišljenja o temi letošnjega otroškega parlamenta: Otroci in načrtovanje prihodnosti, kjer so se spraševali kdo sem in kaj želim postati! Predvsem se borijo proti nasilju, zasvojenosti z internetom in družabnimi omrežji. In tukaj jih morajo motivirati predvsem starši, a ne tako da so vsiljivi in zahtevajo, da se upoštevajo samo njihova mnenja. "Nikakor ne more biti rešitev, če očeta vprašamo za nasvet, pove da naj vprašamo mamo, ali obratno. Vsi se moramo več in pogosteje pogovarjati", so prepričani delegati POP v Gornji Radgoni, ki so med najpomembnejše vrednote postavili tudi prostovoljstvo, po drugi strani pa so kritizirali nespoštovanje mladih do starejših. Med vrednote so, poleg medsebojnih odnosov in spoštovanja, uvrščeni tudi skrb za zdravo življenje ter okolje, skrb za živali. "Pričakujemo tudi možnost za zaposlovanje ko bo prišel čas za to, ter seveda plačilo dovolj visoko za človeka dostojno življenje", so poudarjali mladi, ki pa so dodali, kako morajo biti realni in izbrati cilje, ki so res uresničljivi.

Sklepne ugotovitve POP v Gornji Radgoni so bile: Načrtovanje prihodnosti je smiselno; prijazne besede imajo veliko moč; želimo si svetlo in čisto prihodnost, varen in prijazen svet; moramo se pridno učiti in vztrajati, da bomo postali to, kar si želimo; vsi moramo imeti pravico do izobraževanja; del odgovornosti za našo prihodnost moramo prevzeti sami; vrednote: zdravje, spoštovanje, strpnost; vsak je odgovoren za okolje, v katerem živi; Z medsebojnim spoštovanjem ter pomočjo, sprejemanjem drug drugega in prijaznostjo lahko izboljšamo svoje življenje ter življenje drugih in tako vplivamo k vzpostavljanju boljše družbe. Spremeni sebe in spremenil boš svet - pomembno za vsakega mladega človeka je, da izgradi in ohrani spoštovanje samega sebe in da spoštuje druge. Spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva bo omogočilo svobodo in enakost vseh ljudi. Nam mladim so pomembni prijatelji. Pri tem poudarjamo, da je pomembno, da drug drugega sprejemajo takšnega kakršen je. Od otroštva dalje se na ta način učimo spoštovati različnost. Velik pomen pri tem smo pripisali izobraževanju, informiranju in splošni razgledanosti vsakega posameznika. Izobraževanje bo v prihodnje potekalo kot notranja motivacija vsakega posameznika, ki bo usmerjal svoj razvoj v skladu s svojimi potrebami. Do znanja bo vsak lahko prihajal preko različnih informativnih virov in preko dopisnih šol. Ne želimo, da robot nadomesti učitelja, čeprav bo to v prihodnosti omogočeno. Ocenjujemo, da se bodo vrednote v prihodnosti sicer spreminjale. Neke univerzalne vrednote pa bodo ostale. Delegati so izrazili močno vero v spoštovanje človeka in solidarnost. Poudarili so, da je za to potrebno ohranjati oz. krepiti dobrodelnost in dobrodelne organizacije in negovati medsebojno pomoč.

Zelo pomembno v prihodnosti bo znanje in motivacija. Pri tem bo pomembno tim. "znanje za zananje" oz. da bodo mladi skozi šolski sistem pridobili dovolj informacij o možnostih za različne vrste izobraževanj in informacije o tem kako do tega priti. Poudarili so, da je zelo pomembno ohraniti upanje oz. Pozitivno mišljenje in vztrajnost. Mladi si želijo ohraniti svobodo mišljenja, delovanja in gibanja. Poudarjajo brezmejnost (interneta, državnih meja, možnost potovanja ter prostega trga in zaposlovanja). Želijo, da se vzpostavi enakost med ljudmi. Mladi so razmišljali velikopotezno in upajo, da bi zanj svet deloval povsem drugače od današnjega. Ponudili so nekaj "modrih predlogov" za družbo prihodnosti, v kateri bi vladala svoboda in strpnost, družba bi lahko delovala brez pravil, kjer odločajo vsi, vladajo vsi in kjer bi svet deloval brez denarja. Mladi ne morejo brez skrbnega in preudarnega ravnanja z naravnimi viri in kjer tenologija pomaga človeku ohranjati naravno danost.

Zato so njihovi apeli: Vzemi koliko nujno potrebuješ; Zmanjšajmo izpušne in druge strupene pline; Čistilne naprave v vsako okolje za čiste vode; Čistilne akcije varujejo in lepšajo okolje; Zaščitimo redke rastlinske in živalske vrste; Manj izkoriščanja živali in njihovih dobrin; Število posekanih dreves je naj enako številu posajenih dreves...

In če sklenemo iz vsega, kar se je slišalo in tega je bilo veliko; Mladi se, kljub nekaterim neuresničljivim željam, zavedajo, da bodo živeli tako, kot si bodo sami uredili, sami so kreatorji svoje usode in svoje prihodnosti!

V okviru priprav na POP so po šolah potekale različne dejavnosti, kot so: Dediščina kultur in civilizacij; Prostovoljec je lahko vsak; Svet, v katerem želim živeti; Evropsko ogrodje etike in vrednot; vrednote nekoč in danes; intervjuji z bivšimi učenci; video-predstavitve moje prihodnosti; anketa o samopodobi; anketni vprašalnik o podtemah otroškega parlamenta; čez 10-let te vidim kot; voda, dobrina prihodnosti! Razmišljanje o družbi, poklicih, okolju in tehnologiji prihodnosti; Kdo smo mi otroci? Kakšne so naše želje, interesi in potrebe? Družina in prijatelji, izobrazba, najnovejša tehnologija, prosti čas, novi trendi, žepnina, interesne dejavnosti, da se nas upošteva, svoboda...    

Kako na nas vplivajo naše sposobnosti in uspehi oz. neuspehi?
Pozitivno lahko pa tudi negativno, smo veseli, zadovoljni, če nam uspe, smo žalostni, razočarani, obupani, če nam ne uspe; krepijo našo samopodobo; dajejo/vzamejo nam pogum in veselje za nove izzive; med seboj tekmujemo/smo si konkurenti.

Kako na nas vpliva okolica (družina, prijatelji, šola...)?
Da nas podpirajo, nas učijo in vzgajajo, so nam zgled, nam svetujejo, nam omogočajo različne stvari, na nas vplivajo nezavedno...

Kakšne so naše vrednote in kakšne vrednote bi želeli ohraniti v naši družbi?
Izobrazba, družina, zdravje, prijatelji, sreča, veselje, ljubezen, pogum, dobrota, vztrajnost,  iskrenost, pravičnost, mir...

Vrednote, ki bi želeli ohranjati/razvijati še naprej v naši družbi – kaj mi je pomembno? Kakšni ljudje smo (osebna drža) in kakšne ljudi si želimo okrog sebe?
Pozitivni in prijazni, iskreni in pošteni, odločni in pogumni, odgovorni do sebe, do drugih in do narave, solidarni in strpni, izvirni in kreativni…Prav takšne ljudi si želimo, da nas obkrožajo.

Kako poskrbimo za svoje zdravje?
Z zdravo prehrano, z gibanjem/ukvarjanjem s športom, z neuživanjem škodljivih/prepovedanih substanc, z izobraževanjem in osveščanjem, z razmišljanjem in delovanjem za prihodnost, z rednim preventivnim obiskovanjem zdravnika/zobozdravnika...

Kako lahko pomagamo drugim?
Pomoč pri razlagi snovi/domači nalogi, pogovor in pomoč (v stiski), s spodbujanjem sošolcev, pomoč pri hišnih opravilih, s solidarnostjo, medgeneracijsko sodelovanje, donacije, humanitarna dejavnost…

Kako skrbimo za okolje in kakšna je naša odgovornost pri tem?
Da ne onesnažujemo narave/okolja, se udeležujemo akcij čiščenja okolja, da varčujemo in odgovorno ravnamo z vodo in električno energijo, da ločujemo odpadke, da iščemo alternativne vire energije…Vsak od nas je odgovoren za ohranjanje okolja!

Kakšen človek želim postati?
Dober, prijazen, uspešen, pošten, zanimiv, socialen, znan, solidaren, razumevajoč, strpen, koristen, kreativen…

Zakaj se je potrebno izobraževati?
Zapridobitev splošnega znanja,za pridobitev poklica, za pridobitev izkušenj in spretnosti, zaradi ponotranjanja pravil, norm in kulture,zaradi vzpostavitve socialnih vezi…

Kaj želimo postati (poklici, smeri) in kako to načrtovati?
Politiki, odvetniki, učitelji in vzgojitelji, biologi, zdravniki, astronavti, slaščičarji in kuharji, inženirji, informatiki/programerji, poklici prihodnosti, poiskati informacije in možnosti, poznati svoje sposobnosti, spretnosti in želje, s podporo in nasveti staršev, učiteljev in ostalih, že danes razmišljati o svoji prihodnosti.

Kako bom uspešen/uspešna, srečen/srečna in kako mi bo pri tem pomagala okolica?
Trdo delo, izobraževanje, učenje, pridobivanje izkušenj in spretnosti, volja in pogum, podpora, spodbude in pomoč staršev, sorodnikov in učiteljev, zadovoljen s svojim delom in rezultati

Kaj in kako bom to okolici vrnil? Kaj nam pomeni prihodnost?
Sem hvaležen in pomagam nazaj, iskanje službe v lokalnem okolju, imeti družino, službo in varnost, zagotovljene človekove pravice, uresničitev sanj, večja pričakovanja, negotovost…

V kakšnem svetu želimo živeti (svet čez 20 let)?
V svetu kjer vlada mir/ni vojn, v svetu enakosti in enakopravnosti, v svobodnem svetu, neonesnaženem, pravičnem in strpnem, v svetu brez lakote in revščine, v svetu, kjer ima vsak dovolj denarja za dostojno življenje, v razvitem svetu…


Več v Kultura in izobraževanje