Z razpisom do regijskih projektov

Prlekija-on.net, četrtek, 11. februar 2010 ob 07:022
Cesta

Cesta

Na tretji javni razpis za izbor projektov iz prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, bo občina Ljutomer prijavila dva projekta za rekonstrukcijo lokalnih cest.
Za asfaltiranje ceste med Pristavo in Moto, katere investicijska vrednost znaša nekaj manj kot 213 tisoč evrov, si želi občina Ljutomer pridobiti 174 tisoč evrov iz državnega proračuna oziroma Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, preostalih 38 tisoč evrov pa bodo za rekonstrukcijo, če bodo na razpisu uspešni, namenili iz občinskega proračuna.

Rekonstrukcija ceste med Žerovinci in Staro Cesto, gre za 4340 metrov dolg odsek, je ovrednotena na nekaj več kot milijon evrov. Na razpisu si prizadevajo pridobiti pol milijona evrov, preostalo bodo zagotovili sami.

Javni razpis predvideva sofinanciranje cestne infrastrukture v letih 2010 in 2011, sofinancerska sredstva pa je možno pridobiti v višini 100 odstotkov od upravičenih stroškov investicije oziroma največ do 500 tisoč evrov. Glede na pogoje javnega razpisa so morali ljutomerski občinski svetniki na minuli seji spremeniti in dopolniti načrt razvojnih programov ljutomerske občine za obdobje 2010-2013. V prej veljavnem načrtu razvojnih programov sta bili omenjeni rekonstrukciji vključeni v leti 2011 in 2012, ob uspešnem kandidiranju za nepovratna sredstva pa bi se investiciji lahko izvedli prej.

Skrb za ceste

Podjetje Nograd Lotmerk, ki je že sedaj skrbelo za ljutomerske ceste, bo to službo opravljalo še naslednja štiri leta. Tako je odločila pristojna občinska komisija, ko je pregledala vse ponudbe, ki so prispele na javni razpis, objavljen oktobra lani, za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah.

V razpisne roku je ponudbe posredovalo pet ponudnikov: Nigrad JKP Maribor, NGZ nizke gradnje Ptuj, Nograd Lotmerk Ljutomer, AGM Zemljak s Cvena pri Ljutomeru in Segrap Ljutomer. Konec novembra je strokovna komisija za izvedbo celotnega postopka oddaje javnega naročila pregledala ponudbe in ugotovila, da sta popolni oddala le podjetji Nigrad JKP in NGZ nizke gradnje. Na podlagi Zakona o javnem naročanju so v novembru ostala tri podjetja, ki so imela nepopolne ponudbe, pozvali k dopolnitvi. To sta storili podjetji Nograd Lotmerk in AGM Zemljak, podjetje Segrap pa ponudbe ni dopolnilo, zato je bilo iz nadaljnjega postopka izločeno. Komisija je ugotovila, da je Nograd Lotmerk ponudbo ustrezno dopolnil, podjetje AGM Zemljak pa ne, zato je bilo prav tako izločeno iz nadaljnjega postopka. Po opravljenem konkurenčnem dialogu med tremi podjetji, ki so oddala popolne ponudbe, so ta morala oddati v začetku decembra še končne ponudbe. Vsa tri podjetja so končne ponudbe oddala v predpisanem roku, komisija pa je ugotovila, da je najugodnejša ponudba podjetja Nograd Lotmerk, ki je že sedaj skrbelo za ljutomerske ceste in bo to službo tako opravljalo še naslednja štiri leta.