Standard kakovosti tudi v nevladnem sektorju

Zavod PIP se je pridružil organizacijam, ki se ponašajo z znakom standarda kakovosti za nevladne organizacije

Prlekija-on.net, petek, 12. februar 2010 ob 17:17
Zavod PIP

Zavod PIP

Naraščanje števila nevladnih organizacij in krepitev njihovega pomena v družbi narekuje tudi potrebo po večanju njihove strokovnosti in kakovosti. Na ta način lahko uresničujejo pričakovanja svojih uporabnikov in jim ponudijo dobre storitve. Da bi izboljšali kakovost njihovega delovanja, je prišlo do vpeljave sistema kakovosti za NVO v slovenski prostor. Model kakovosti vsebuje osnovne zahteve, ki jih mora izpolnjevati nevladna organizacija, da bi bila ugledna in kakovostna. Standard kakovosti - zahteve NVO je dokument, ki je nastal na podlagi standarda ISO 9001:2008, vključuje pa tudi elemente nekaterih drugih sistemov vodenja kakovosti. Standard je oblikovala skupina strokovnjakov in predstavnikov NVO pod okriljem Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, ki je standard izdal in hkrati tudi podeljuje certifikat.

S pomočjo sistema kakovosti lahko posamezna NVO uspešneje prepozna potrebe svojih uporabnikov. S tem hkrati prepoznava tudi svoje lastne potrebe ter močne in šibke točke, kar ji omogoča ugotoviti, katera področja svojega delovanja mora izboljšati oziroma okrepiti.

V mariborskem Zavodu PIP so po besedah direktorja Matevža Kmetca, k pridobivanju standarda kakovosti pristopili z željo, da skozi proces priprave pridobijo znanja za vodenje kakovosti ter prepoznajo in odpravijo šibke točke v lastnem delovanju. Vodja kakovosti pri Zavodu PIP Bojan Golčar poudarja, da je tako kot pridobitev znaka, pomemben tudi razvoj, ki ga organizacija doseže ter pridobljena zavest vodstva in zaposlenih o pomenu kakovosti.

Standard kakovosti za nevladne organizacije lahko pridobijo vse organizacije ne glede na svojo velikost, če zadostijo predpisanim zahtevam in se prepustijo presoji pooblaščenih strokovnjakov. Zainteresiranim so na voljo delavnice na katerih se seznanijo s postopki za pridobitev znaka kakovosti ter strokovna pomoč s strani nevladnih podpornih organizacij. Tudi v Zavodu PIP so v sklopu izvajanja projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja na voljo za informacije in nasvete. Pridobitev znaka kakovosti sicer ni brezplačna, vendar so snovalci vpeljave standarda prepričani, da bodo tudi nevladne organizacije odkrile pomen kakovosti za njihov razvoj in uspešno delovanje.