Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer gostila ravnatelje in pomočnike ravnateljev vrtcev in šol UE Ljutomer

Na dnevu odprtih vrat so predstavili programe in projekte, ki jih izvajajo, vizijo in inkluzivno naravnanost, ki je za šolo izjemnega pomena

Prlekija-on.net, nedelja, 16. april 2017 ob 08:33
Dan odprtih vrat na OŠ Cvetka Golarja

Dan odprtih vrat na OŠ Cvetka Golarja

12. 4. 2017 smo na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer v povezavi z Aktivom ravnateljev UE Ljutomer gostili ravnatelje in pomočnike ravnateljev vrtcev in šol UE Ljutomer.

Predstavili smo programe in projekte, ki jih izvajamo, našo vizijo in inkluzivno naravnanost, ki je za našo šolo izjemnega pomena; prikazali smo film »Mi«, ki je nastal v sodelovanju z učenci in učitelji naše matične šole. Gostje so se udeležili tudi hospitacij po posameznih razredih – ogledali so si lahko, kako poteka pouk na naši šoli. Učenci so s pričakovanjem in veseljem pokazali svoja znanja in spretnosti, s še večjim veseljem in ponosom pa so razkazali tudi čudovito okolico naše šole – permakulturne vrtove, igrala in učilnico na prostem.

V sklepnem delu srečanja je bil predstavljen še projekt »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, preko katerega se bo naša podružnica kot konzorcijski partner povezovala z vrtci in šolami UE Ljutomer, pripravljala delavnice ter predavanja in še dalje ponujala brezplačne svetovalne urice za starše in otroke, ki bi pri spoprijemanju s šolo in odraščanjem želeli nasvet, spodbudno besedo. Informacije o svetovalnih uricah so na spletni strani šole.

Mateja Štefanec