Bralni klub Ljutomer pripravil delavnico za učence POŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Za starše učencev POŠ Cvetka Golarja Ljutomer so pripravili delavnico o pomenu bralne pismenosti in družinskega branja, za učence pa bralno-ustvarjalno velikonočno delavnico

Prlekija-on.net, torek, 18. april 2017 ob 09:27
Delavnica POŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Delavnica POŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Razdajati se, biti strpen, upoštevati druge in jim izkazovati priznanje,
ohranja duhovno gibkost za zorenje in učenje – vse to pa poraja srečo, harmonijo,
zadovoljstvo in ustvarjalnost.
To so lastnosti bogatega življenja.


Jack C. Jewell

Članice Bralnega kluba delujemo pri Splošni knjižnici Ljutomer. Druži nas veselje do branja, pisanja, poslušanja in druženja.

V svojem delovanju posebno skrb posvečamo otrokom s posebnimi potrebami. Želimo soustvarjati in razvijati nove oblike sodelovanja, kjer je naš partner v sodelovanju POŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Spodbujati želimo bralno kulturo in pismenost, kakovostno komunikacijo, negovati dobre odnose in prijateljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje.

Članice Bralnega kluba smo skupaj s strokovnimi delavkami Splošne knjižnice Ljutomer pripravile za starše učencev POŠ Cvetka Golarja Ljutomer delavnico o pomenu bralne pismenosti in družinskega branja, za učence pa bralno-ustvarjalno velikonočno delavnico.

Z organiziranimi dejavnostmi želimo okrepiti pomen in vrednost bralne pismenosti ter opozoriti, kako pozitiven pristop pri domačem delu, branju in vzgoji vpliva na uspešnost in samopodobo otroka ter kakšna je vloga staršev pri razvoju te pomembne veščine.

Na srečanju smo posebno pozornost namenili »družinskemu branju«, ki vpliva na otrokovo učenje branja in uspešno učenje, na učni uspeh in celo na njegovo bralno kulturo v odraslem obdobju. Zato naj spodbujanje »družinskega branja« predstavlja del vzgoje našega otroka.

Učenka, ki se je s starši udeležila delavnice, je zapisala:
»V torek smo bili v knjižnici. Knjižničarka nam je razkazala knjižnico, nato pa so starši odšli v drugi prostor in imeli predavanje o branju. Učenci smo poslušali pravljico, nato smo barvali jajčka. Ne prava. Iz stiropora. Moja je bila pisana. Nataknila sem jo na palčko in si jo odnesla domov. Dala sem jo v vazo zraven rožic. Vsem nam je bilo lepo. Še si želimo takšnih srečanj. Na koncu smo s starši šli še na sladoled«.

Zapisala: Vida Klun