19. seja občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Ob 23. prazniku bodo podelili dva grba in štiri plakete Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, četrtek, 20. april 2017 ob 19:07
19. seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

19. seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Vseh enajst svetnic in svetnikov občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, se je v sredo, 19. aprila, zbralo na 19. redni seji v tem mandatnem obdobju.

Po obravnavi in potrditvi zapisnika 19. seje, je župan Miroslav Petrovič občinski svet seznanil z delom župana in občinske uprave v času od zadnje seje, predsedniki odborov in komisij pa so poročali o delovanju le teh v enakem obdobju.

Sledila je seznanitev s poslovnimi poročili Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2016, katero sta zaradi opravičene odsotnosti direktorice Centra Carmen Šeruga, predstavila župan in direktorica občinske uprave Francka Lavrenčič, z letnim poročilom Zdravstvenega doma Gornja Radgona za leto 2016, o katerem je poročal direktor ZD dr. Jože Primožič ter s poročilom Policijske postaje Gornja Radgona o delu v preteklem letu, katerega je, s poudarkom na varnostni situaciji v Občini Sv. Jurij, podal pomočnik komandirja policijske postaje Roberto Bevk.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali in sprejeli Zaključni račun Občine za leto 2016, sprejeli Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini za obdobje 2017 do 2023, določili prvo skupino območij za priključitev na javni vodovod, spremenili Odlok o predkupni pravici občine Sv. Jurij in sklepali o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sprejeli so tudi merila in kriterije za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini in sklepali o dodelitvi sredstev iz naslova javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na podlagi 4.a člena pravilnika, to je za klube izven Sv. Jurij ob Ščavnici.

Svetniki so soglasno potrdili tudi predlog Komisije za priznanja, da ob letošnjem, 23. prazniku občine, najvišja priznanja, Grb občine Sv. Jurij, prejmeta Vera Mihalič in Osnovne šole Sveti Jurij, plakete občine pa se podelijo Romanu Muhiču, Francu Becu, Antonu Kocbeku in Društvu podeželskih žena Sv. Jurij. Priznanja bodo podeljena na proslavi v petek, 21. aprila.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika