Priprava odloka o pitni vodi

Prlekija-on.net, torek, 23. februar 2010 ob 07:21
Voda

Voda

V teh dneh je v občini Sveti Jurij ob Ščavnici v javni obravnavi odlok o oskrbi s pitno vodo. Doslej v tej občini niso imeli lastnega odloka, temveč so uporabljali odlok občine Ljutomer. Glede na to, da je občina dolžna zagotavljati opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom, so se tudi v občini Sveti Jurij ob Ščavnici odločili, da pripravijo lastni odlok, v katerem bodo upoštevali tudi vse zakonske spremembe, ki so se v zadnjem obdobju zgodile na področju oskrbe s pitno vodo.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je skupaj z drugimi občinami desnega brega reke Mure ustanovila podjetje Prlekija, ki bo pričelo delovati letos, v tem času pa se čaka tudi na rešitev pravnih razmerij, povezanih z izvajanjem gospodarskih javnih služb, ki jih za občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej opravlja Komunalno-stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer. Predvideva se namreč, da bo od KSP Ljutomer novoustanovljeno podjetje Prlekija prevzelo opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo.

V razpravi o omenjenem odloku na seji občinskega sveta v Svetem Juriju ob Ščavnici so se svetniki dotaknili predvsem sprejetega sklepa iz preteklosti, v katerem je zapisano, da imajo gospodinjstva iz točno določenega koridorja ob pomurskem kraku avtoceste nižjo ceno priklopa na vodovod kot ostali občani te občine. V novem odloku to ni zajeto, zato so nekateri svetniki že tudi napovedali, da bodo v času javne obravnave podali zahtevo, da se to v čistopisu odloka tudi upošteva. V Svetem Juriju ob Ščavnici se s sprejetjem tega odloka postavlja tudi vprašanje, kaj bo z vaškimi vodovodi. Veliko gospodinjstev še namreč vedno uporablja vodo iz teh vodovodov, kar v prihodnje, ko bodo imeli možnost priklopa na javni vodovod, ne bo več dovoljeno. Prav tako je vprašljiva kvaliteta vode iz teh vodnjakov. Dokončno obliko odloka o oskrbi s pitno vodo naj bi v občini Sveti Jurij ob Ščavnici na seji občinskega sveta potrdili v marcu.