»Pričakujemo zdravstveno reformo, ki bo dolgoročna, vključujoča in bo prinesla potrebne rešitve«

Javna tribuna o zdravstveni zakonodaji v Murski Soboti

Prlekija-on.net, petek, 12. maj 2017 ob 08:072
Kaj prinaša predlog nove zdravstvene zakonodaje?

Kaj prinaša predlog nove zdravstvene zakonodaje?

Gospodarska zbornica Slovenije, Slovensko zavarovalno združenje, Združenje delodajalcev Slovenije in Pomurska gospodarska zbornica so v četrtek, 11. maja, v Murski Soboti organizirali že drugo javno tribuno o tem, kaj prinaša predlog nove zdravstvene zakonodaje. Osrednji govorci na javni tribuni mag. Martin Toth, član Strokovnega sveta ZDUS in član skupščine ZZZS, dr. Jure Stojan, partner in direktor razvoja ter raziskav na Inštitutu za strateške rešitve, glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc ter Igor Banič, predsednik uprave Pomgrad d.d., so se strinjali, da je ključnega pomena sprejem takšne zdravstvene reforme, ki bo uspešno naslavljala ključne izzive slovenskega zdravstva, bo dolgoročno naravnana ter bo sprejeta s konsenzom vseh ključnih deležnikov. Obenem so se strinjali, da pri predlogu zdravstvene zakonodaje ne gre za reformo, temveč zgolj za predlog ukrepov.

Predlog nove zdravstvene zakonodaje ukinja tiste dele sistema, ki delujejo, na drugi strani pa ne prinaša rešitev za nedelujoče dele slovenskega zdravstvenega sistema, meni dr. Jure Stojan, in poudarja: »Pri sedanji ureditvi so administrativni stroški relativno majhni, po sprejemu novega predloga, pa bodo ti narasli.« Ob tem opozarja tudi na birokratsko moro, ki jo vpeljuje predlagana zakonodaja. »Izpolnjevati bomo morali dvojne obrazce, poleg obrazca za dohodnino tudi tistega za zdravstveno zavarovanje. Predlog ima sicer tudi nekaj določb, ki so dobre. Takšen je predvsem predlog, ki odpravlja pomanjkljivost sedanjega sistema, ko določeni otroci niso zdravstveno zavarovani.« Tudi glede solidarnosti je dr. Stojan jasen: »Slovenski zdravstveni sistem je že sedaj eden izmed najbolj solidarnih na svetu, saj se glavnina zdravstvene blagajne polni na solidaren način, medtem ko je delež dopolnilnega zavarovanja manjši

Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS, pri predlagani zakonodaji pogreša ukrepe, ki bi vplivali na racionalizacijo zdravstvenega sistema. »Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni smiselna, saj so zavarovalnice uspešne pri varovanju in učinkovitem razporejanju zdravstvenega denarja. Bo javni ZZZS lahko uspešno nadziral porabo javnega denarja?,« je poudaril Ivanc.

»Več kot 15 let smo čakali na zdravstveno reformo in na koncu smo dobili predlog, ki prinaša več nejasnosti, kot pa rešitev,« je svoje razočaranje nad predlogom zakona komentiral Igor Banič. Predsednik uprave Pomgrad meni, da potrebujemo reformo, ki bo optimizirala sedanji zdravstveni sistem in ne zgolj nalagala novih obremenitev državljanom in gospodarstvu. »Regijske bolnišnice bi morale biti specilizirane za določene segmente in ne tako kot sedaj, ko so tudi regionalne bolnišnice univerzalne. Slovenija je majhna in z razvojem avtocestnega omrežja smo lahko zelo hitro v Mariboru oziroma drugi bolnišnici, ki jo potrebujemo,« je predlagal Banič, ki meni, da slovenski zdravstveni sistem ne potrebuje novih zakonov temveč predvsem manj birokratizacije, večjo optimizacijo, enotno naročanje zdravil in ostale operativne ukrepe, ki bi izboljšali sedanji sistem.

Mag. Martin Toth iz ZDUS je povedal, da je sedanja ureditev zdravstvenega sistema slaba, saj je bil zakon sprejet v naglici v času osamosvojitve in že ob sprejemu ni bil dober. »Vsak dober gospodar najprej preveri, kje in kako lahko optimizira sedanjo ureditev in to bi moralo biti tudi izhodišče Ministrstva za zdravje. Poleg optimizacije pa je potrebno imeti na umu, da se stroški za zdravstveno oskrbo vseskozi povečujejo. Stroški zdravstva se v večini razvitih držav povečujejo približno 2 odstotka hitreje od rasti BDP; škarje se torej razpirajo in potrebno je hitro ukrepati,« še meni mag. Toth, ki poleg tega izpostavlja, da na svetu praktično ni države, ki bi imela celotna sredstva za zdravstveni sistem zagotovljena iz javnih financ. 
 
Kljub povabilu se predstavniki Ministrstva za zdravje dogodka niso udeležili. Naslednjo javno tribuno organizatorji pripravljajo prihodnji teden v Novi Gorici.