Zdravstveno letovanje v Baški za 92 otrok iz UE Ljutomer

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni od 14. do 25. avgusta, z izdajanjem napotnic – prijavnic pa se prične 18. maja

Prlekija-on.net, torek, 16. maj 2017 ob 11:15
Baška

Baška

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer bo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota in s pomočjo namenskih sredstev ZZZS organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 92 otrok iz UE Ljutomer.

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 (pet) do 19 (devetnajst) let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od 29. januarja 2016 do 24. februarja 2017 dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri izbranem osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša 360 evrov, od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije 256 evrov, starši otrok z napotnico pa prispevajo 104 evre. Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni od 14. 8. do 25. 8. 2017.

Sprejemajo tudi prijave odraslih za vodenje otrok
Vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem napotnic – prijavnic se bodo pričele z 18.05.2017. Kontaktna oseba: Bojana Gošnjak,  tel.: 041-676-255, e-mail: dpmljutomer@gmail.com.

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje UE Ljutomer bo potekalo na naslednji način:
  • Starši dobijo napotnico za letovanje otroka v ZD Ljutomer na otroškem dispanzerju. Tudi starši, katerih otroci imajo izbranega zdravnika izven ZD Ljutomer, dobijo napotnico na otroškem dispanzerju, vendar je morajo potem dostaviti do izbranega zdravnika.
  • Izpolnjeno napotnico - prijavnico je potrebno poslati po pošti najkasneje do 02.06.2017 na naslov BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ul. 8, 9240 Ljutomer ali dostavijo osebno.
  • Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 360,00 EUR.
  • Na istem naslovu (Gošnjak Bojana, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer) bodo sprejemali prijave odraslih za vodenje otrok na letovanju in sicer voditelje pedagoške, socialne ali zdravstvene smeri (lahko so študenti višjih letnikov). Prijavnice dvignejo pri kontaktni osebi ali pošljemo po elektronski pošti.


Več v Kultura in izobraževanje