Primorske borke in borci NOB po Pomurju

Obisk Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih

Filip Matko Ficko, ponedeljek, 12. junij 2017 ob 09:49
Obisk Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih

Obisk Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih

V soboto, 10. junija dopoldne, so Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih obiskali članice in člani Združenja za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola. Na ekskurziji po Pomurju sta jih spremljala predsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB Lendava, Jože Vidič, ter predsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota, Evgen Emri.

Oba sta jim izrekla dobrodošlico v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih ob 11. uri, kjer jih je pozdravil tudi predsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) Ernest Ebenšpanger. O nastanku vrta in njegovem poslanstvu je gostje in goste s Primorske seznanil Marjan Šiftar, ki jih je pospremil na sprehodu skozi vrt ter jih opomnil na pomembnejša drevesa ali grmičevja ter skulpture kiparjev. Po krajši osvežitvi se je kar hitro oglasila nepogrešljiva pesem iz časov boja proti fašizmu in nacizmu, kajti Primorce je spremljala s kitaro tudi Marjetka Popovski, znana pevka ljudskih in partizanskih pesmi, ki običajno nastopi na tovrstnih druženjih in prireditvah nekdanjih bork in borcev NOB.

Izolani so pot po Prekmurju nadaljevali z obiskom 53,5 metrov visokega stolpa Vinarium v osrčju vinogradov Lendavskih goric, s tovariškim druženjem in partizansko pesmijo pa so tokratni obisk nadaljevali in zaključili pri Lovskem domu v Mali Polani, kjer je v bližini tudi znani Copekov (Pršov) mlin, kjer je bil 26.12.1944 ustanovljen odbor Osvobodilne fronte za področje Velike Polane.


Več v Kultura in izobraževanje