Sprejem uspešnih učencev OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Sprejema se je udeležilo 14 učencev in štirje mentorji

Branko Košti, nedelja, 25. junij 2017 ob 08:39
Sprejem učencev OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Sprejem učencev OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

V Občini Sv. Jurij ob Ščavnici posvečajo posebno skrb osnovni šoli in vrtcu, saj je šola lepo vzdrževana in urejena. Tako je tudi v vrtcu, ki sodi v okvir šole, kjer pa je čutiti prostorsko stisko.

Dobro sodelovanje s šolo, se odraža tudi v odnosu do učencev. Tako občina in župan vsako leto pripravita sprejem učencev, ki se posebej izkažejo na posameznih področjih iz znanja, športa in kulture. Tako je pred zaključkom šole, župan v Kulturnem središču pripravil sprejem za uspešne učence in njihove mentorje. Sprejema, ki se je odvijal, 19. junija, se je udeležilo 14 učencev in štirje mentorji. Učence je najprej pozdravil in nagovoril župan Mirko Petrovič, ki je dejal, da je občina, tudi kot župan, ponosen na učence, ki na svojem področju dosegajo tako vidne, lepe rezultate. Ob tem se je zahvalil mentorjem, ki stojijo za uspehi, katere žanjejo učenci. Zahvalil se je tudi ravnatelju Marku Kranerju, ki uspešno vodi kolektiv OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici,  katero obiskujejo uspešni učenci. Ob podelitvi priznanj, ta so bila v obliki knjige in šopka rož, sta, ob županu, sodelovali članici občinske uprave Melita Muhič univ.dipl. prav., ki je v besedi predstavila uspehe vsakega učenca na določenem področju, in direktorica občinske uprave Francka Lavrenčič. Župan se je s šopkom rož zahvalil tudi mentorjem in ravnatelju.

Uspešni učenci so bili: Ana Gomilšek, 1. r.; Tjaša Šumak 2. r.; Kamilo Kranvogel 4. r.; Zala Stajnko 4. r.; Julija Kranvogel 6. r; Nina Jurkovič 6. r.; Nejc Jurkovič 7. r.; vsem je bil mentor učitelj Peter Korošec. Špela Rožman 4. r. in Tina Veberič 6. r; katerim je bila mentorica učiteljica likovnega pouka Mira Petek. Melisa Domajnko 4. r. in Zala Fras 4. r.; katerim je bila mentorica Vida Tivadar. Julija Paldauf 8. r. in Urška Fras 9. r., ki je bila tudi dobitnica zlate petice in naj učenka. Njihova mentorica je bila Anita ZelkoTamara Šijanec 7. r, mentorica Bojana Kranvogel. Ob koncu se je županu za sprejem z darilom knjig zahvalil ravnatelj šole Marko Kraner. Župan pa je vse navzoče povabil na skromno pogostitev, kjer se je razvilo prijetno druženje.