V Bučečovcih se bo uredila občinska lokalna cesta

Pogodbena dela v vrednosti dobrih 772 tisoč evrov se bodo začela izvajati v prihodnjih dneh, dokončana pa bodo predvidoma do konca junija prihodnje leto

Prlekija-on.net, sreda, 28. junij 2017 ob 13:42
Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste v Bučečovcih

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste v Bučečovcih

Občina Križevci je v mesecu maju objavila javno naročilo za izvedbo projekta Rekonstrukcije občinske lokalne ceste v Bučečovcih. Projekt obsega ureditev vozišča lokalne ceste kot novogradnjo.

Širina ceste v naselju bo 5 m, izven naselja pa 5,5 m, cesta poteka po ravnem terenu. V naselju se bodo uredile površine za pešce (enostranski hodnik za pešce na desni strani dolžine 871 m in širine 1,5 m), izven naselja pa površine za kolesarje (enostranska dvosmerna kolesarska steza po desni strani dolžine 427 m in širine 2 m). V naselju se bo prav tako uredila javna razsvetljava, predviden je tudi otok za umirjanje prometa širine 2 m, širina enega pasu na tistem območju pa bo 3 m. V sklopu projekta se bo uredilo tudi odvodnjavanje meteorne vode s sistemom meteornih kanalov, požiralnikov in muld, prav tako se bo zamenjalo obstoječe prečne prepuste. Izvedle se bodo tudi rekonstrukcije, prestavitve oziroma zaščite obstoječih komunalnih vodov v območju ceste.

Kot novost, ki je doslej niso izvajali, se bo izgradil hodnik za pešce z enotnim prečnim naklonom 2%, ki nivojsko ne bo ločen od vozišča, od vozišča bo ločen le z bankino širine 1 m. V naselju bodo bankine med hodnikom za pešce in voziščem tlakovane, delno pa se bodo izvedle kot betonska mulda. Prav tako bodo kolesarske steze nivojsko izenačene z voziščem, od njega bodo ločene z bankino širine 1,5 m. Pločnik se bo zaključil z bankino širine 30 cm, kolesarska steza pa z bankino širine 50 cm ali z AB parapetom v območju nadomestnih ograj.

Izvajalec bo izgradil tudi meteorno kanalizacijo.

V območju rekonstrukcije ceste se bo zgradil nov sekundarni vodovod, ki se bo priključil na transportni vodovod. Iz novega sekundarnega vodovoda se bodo izvedle prevezave na obstoječe sekundarne cevovode, prav tako se bodo izvedli novi hišni priključki v območju novega vodovoda.

Za izvedbo del je bila izbrana gospodarska družba Nograd d.o.o. iz Hotize. Pogodbena dela v vrednosti 772.544,94 EUR se bodo začela izvajati v prihodnjih dneh, dokončana pa bodo predvidoma do konca junija prihodnje leto. Nadzor nad investicijo bo opravljal Mitja Žnidarič s.p. iz Gornje Radgone. Investicija se bo izvajala s sredstvi občinskega proračuna.

Podpis pogodbe je potekal v sredo, 28. junija, v prostorih Občine Križevci, pogodbo sta podpisala župan Občina Križevci mag. Branko Belec in direktor gospodarske družbe Nograd d.o.o. Marko Novak.