Kako pripraviti dober projektni predlog?

Ekipa VGC Pomurja – enota Ljutomer je v sodelovanju z IT Europe Direct MS (Zavod Pip), pripravila usposabljanje na temo »Kako pripraviti dober projektni predlog?«

Prlekija-on.net, petek, 30. junij 2017 ob 07:49
Kako pripraviti dober projektni predlog?

Kako pripraviti dober projektni predlog?

Nedavno je ekipa VGC Pomurja – enota Ljutomer v sodelovanju z IT Europe Direct MS (Zavod Pip), pripravila usposabljanje na temo »Kako pripraviti dober projektni predlog?« Izobraževanje je bilo zanimivo, polno novih in uporabnih informacij, bilo pa je tudi zabavno, saj je predavatelj gospod Dejan Bogdan uspel udeležence tudi nasmejati. Izobraževanja so se udeležili tudi dijaki in dijakinje, skupaj s profesoricama iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Delavnica je potekala kar šest ur, namenjena je bila začetnikom, ki so izvedeli vse bistvene informacije o projektih (kaj so projekti, od kod se financirajo, kaj potrebujemo za uspešno prijavo in izvedbo projekta itd.). Evropska Unija pripravlja namreč veliko projektov, da bi s tem izboljšala stanje v državah EU. Tako poznamo projekte, ki potekajo znotraj ene države ali meddržavne projekte, znotraj EU (predvsem sosedne države, primer Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška), lahko pa tudi v sodelovanju s katero od držav izven EU.

Dejan je udeležencem pojasnil na kaj morajo biti pozorni pri sestavi projektnega predloga, in sicer da morajo projekti izhajati iz področja politik, ki jih imajo v EU (na primer EU se najbolj nagiba k zeleni politiki). Prav tako morajo projektni predlogi biti zastavljeni tako, da dolgoročno pomagajo pri reševanju problemov in biti naravnani na trajnostni razvoj in trajnostni učinek. Izvedeli so tudi na katerih spletnih portalih lahko najdejo razpise, politike EU (ki so ključne za prijavo in izvedbo projektov ter projektnih predlogov), pa tudi partnerje za projekt.

Drugi del delavnice oz. predavanje je potekal malo drugače, saj so udeleženci bolj aktivno sodelovali, in sicer tako da so bili razdeljeni v več skupin in vsaka skupina se je pogovorila o tem kakšne projekte – ideje bi naredila ter zakaj… Vsaka skupina pa je nato vsem udeležencem izobraževanja predstavila enega od projektov.

Vabljeni pa tudi sicer, da se udeležite vsebinsko raznolikih in brezplačnih aktivnosti in/ali se pridružite v času uradnih ur na Ormoški cesti 22, v Ljutomeru. Veseli bodo tudi novih idej in pobud.

Projekt podpira Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter lokalne skupnosti. Izvajamo ga v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Hišo sadeži družbe Murska Sobota, Zavodom Vitica in Mozaik.

Tekst in foto: Petra Cvetko