Radenci: Z 8:4 sprejet rebalans proračuna

Je datum (13 dan v mesecu !) vplival pri glasovanju ?

Filip Matko Ficko, petek, 14. julij 2017 ob 12:56
Glasovanje svetnic in svetnikov

Glasovanje svetnic in svetnikov

Na 18. seji Občinskega sveta Občine Radenci 13. julija popoldne je v prostorih sejne sobe Vrelec hotela Radin v Radencih sodelovalo 14 svetnic in svetnikov, ob glasovanju za sprejetje rebalansa proračuna pa se jih je prijavilo le 12. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o Proračunu Občine Radenci za leto 2017 je ob tem bil sprejet z osmimi glasovi »za« ter štirimi glasovi »proti«. Je morda datum »trinajsti« odločil, da se dva od prisotnih sploh nista udeležila glasovanja ?

V drugem branju je bil na 15. seji (2. marca letos) sprejet Proračun Občine Radenci za leto 2017 (prihodki 4.727.299,00 evrov; odhodki 6.144.750,00 evrov, primanjkljaj v višini 1.420.451,00 evrov), ki so ga na tokratni seji spremenili v naslednje številke: prihodki 4.655.105,00 evrov, odhodki 6.269.994,00 evrov, primanjkljaj 1.614.889,00 evrov, zadolžitev pa je možna do višine 1.000.000,00 evrov. Glede slednjega je župan Janez Rihtarič poudaril, da občina ni prezadolžena. Obrazložitev predloga rebalansa je predstavila direktorica občinske uprave Mojca Marovič, ki je omenila potrebne spremembe: niso uspeli na razpisu za obnovo parketa in semaforja v veliki športni dvorani v Radencih (sedaj se bi prijavili na razpis Ministrstva RS za šolstvo in šport !); ne bo se gradil hotelsko-stanovanjski objekt v bližini marketa Jager v Radencih; ni se dobilo dovoljenja za gradnjo parkirišča za avtodome na Kapeli; kupila se bo poslovna stavba (dve tretjini stavbe) Radenske v središču Radenec v višini 360.000,00 evrov (sprejeto na 17. seji !) in se ob tem odstopi od nakupa Vile Vogler (kar je bilo sprejeto na 15. seji !); odobri se sredstva radioamaterjem za društveni prostor; odobri se sredstva gasilcem na Hrašenskem vrhu za dokončanje doma; 61.000,00 evrov se odobri za idejno zasnovo naravnega kopališča v Radencih (pripomba svetnika Zlatka Mira: zakaj sedaj le čofotalnik za otroke ob »mlaki«); zagotovi se obnova ceste v Okoslavcih: odobri se enkratna pomoč družini Adanič (Okoslavci) v višini 2.000,00 evrov (k tej pomoči bo dodan še izkupiček srečelova letošnjega Salona Traminec in Dviga klopotca na Kapeli !); odobri se stroške koncerta Zdeneka Bily-ja in Salona Traminec ter prireditve Rekreacija - Radenska noč 2017 (8.600,00 evrov). Vključi se tudi amandma, da se 7.000,00 evrov nameni za mlajše selekcije Nogometnega kluba Slatina Radenci.

Ravnateljica Vrtca Radenci - Radenski mehurčki, Mihela Stolnik Ketiš, je podrobno predstavila predlog sistematizacije oddelkov in zaposlenih v tem zavodu v šolskem letu 2017/2018, ko je po ukinitvi enote Na hribčku na Janževem vrhu sedaj vpisanih v Radencih (enota Radenski mehurčki) in na Kapeli (enota Grozdek) skupno 197 otrok. Ti bodo razporejeni v 12 oddelkov (osem v Radencih, štirje na Kapeli), zanje pa bo imelo skrb 12 vzgojiteljic, 11 pomočnic vzgojiteljic ter 1,54 pomočnik vzgojiteljice za sočasnost; skupno zaposlenih pa bo 36. Ker se bo za vse malčke kuhalo v Radencih, bo kuhar s Kapele »preseljen« v Radence. Zanimiv je bil ob tem predlog svetnika Franca Himelrajha, da bi se naj razmislilo o uvedbi popoldanskega oddelka v vrtcu, za varstvo otrok med 15. in 21. uro, kajti veliko mladih staršev (ne samo iz Občine Radenci) je zaposlenih v sosednji Avstriji in bi se jim tako lahko »šlo naproti«. Ni pa bil odveč tudi podatek, da iz drugih občin za varstvo njihovih otrok »priteče« letno v Občino Radenci 70 tisočakov, a kar 90 tisočakov bo letos morala Občina Radenci plačati za varstvo otrok v drugih slovenskih občinah, kjer so otroci v vrtcih, a s stalnim prebivališčem prijavljeni v Občini Radenci.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 pri delovni točki 6 ni bil sprejet, pač pa odločitev, da župan, skupaj z občinsko upravo, opravi razgovore z lastniki devetih parcel v Boračevi v skupni velikosti 15.757 kvadratov, ker je potrebno zagotoviti sredstva za plačevanje domske oskrbe. Je pa ob tem poročevalka Nataša Toplak iz občinske uprave dodala še nakup dveh tretjin zemljišča pri poslovni stavbi Radenske (11 za / 1 proti !) ter odstop od nakupa Vile Vogler (9 za / 5 proti !), kar pa svetniki predhodno niso dobili v gradivu za obravnavo.

Soglasno pa je bil s 14 glasovi sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017, ko se daje v prodajo 11 parcel v Hrastju Moti v skupni velikosti 30.315 kvadratov po ceni 2,00 evra za kvadratni meter. Prav tako za dvoje zemljišč (1.800 kvadratov) s stavbami v skupni vrednosti 26.769,00 evrov. Pri slednjem naj velja omenjeni znesek kot izklicna cena, naj pa se po možnosti iztrži več, čeprav je Občina Radenci trikrat več plačala za domsko oskrbo.

Pri 8. točki je bil sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem in sicer tri stavbna zemljišča v velikosti 9.231 kvadratov v neposredni bližini pokopališča v najem vse do leta 2020, ker je tako v svoji prošnji navedel dosedanji najemnik, ki letno v proračun Občine Radenci za najem prispeva 177,83 evra. So pa svetniki ob tem opomnili, da naj ob spravilu letnega pridelka poskrbi, da se ne bo večina prahu »odložila« na pokopališču.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika