Slovenijo bomo čistili v vseh občinah

Do sedaj se je na akcijo prijavilo že preko 100.000 prostovoljcev

Dejan Razlag, sreda, 7. april 2010 ob 19:551
Smeti v naravi

Smeti v naravi

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki bo potekala 17. aprila bodo sodelovale prav vse slovenske občine, do sedaj pa se je prijavilo že okoli 100.000 prostovoljcev, so pojasnili pobudniki akcije društvo Ekologi brez meja.

Odziv na akcijo je v Sloveniji zelo dober, saj jo je podprlo veliko vladnih kot tudi nevladnih organizacij. Prav tako so sodelovanje potrdile vse slovenske občine. Nekaj občin bo zaradi že prej napovedanih ali neodložljivih dogodkov akcijo izvedlo že en teden prej, 10. aprila. Odvoz odpadkov bodo izvedla podjetja in organizacije, ki imajo na razpolago kombije, bagre in traktorje ter komunalne službe in podjetja za prevzem ter predelavo odpadkov. Kmetijsko-gospodarska zbornica je ob tej priložnosti povabila tudi svoje člane, naj se zbiranja odpadkov udeležijo s traktorji in prikolicami.

Da bi bilo odpadkov za odlagališča čim manj, je cilj akcije že na samem divjem odlagališču ločeno zbrati med 60 in 70 odstotki odpadkov, saj bo s tem manj stroškov za posamezno občino oz. komunalno podjetje. Ločeni odpadki bodo šli v nadaljnjo predelavo, ostali pa na odlagališča.

Za ločevanje odpadkov bo namenjenih več vreč različnih barv, ki jih bodo udeleženci dobili na zbirnih mestih:

Rumena ali modra vrečka
Prazna in čista embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...). Sem NE spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.

Črna vrečka
Vsi odpadki, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oziroma so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, plenice ...).

Zelena vrečka
Steklo.

Rdeča vrečka
baterije, kartuše, tonerji, mobilni telefoni, embalaža barv, lakov, olj, škropiv in čistil; zdravila, neonske in halogenske sijalke.

Nevarnih odpadkov (azbestne plošče, igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, eksplozivna sredstva ...) NE pobirajte in ne premeščajte. Te odpadke bodo popisali in o njih obvestili pristojne inšpekcijske službe.
Prav tako se ne bo čistilo gradbenega materiala, saj ga komunalna podjetja ne bodo prevzela.

Informacije za Občino Ljutomer
  • Zbirna mesta za udeležence so pri vseh gasilskih domovih na območju celotne Občine Ljutomer. Zbor udeležencev je ob 9. uri. Na lokacije odlagališč, katere se bodo čistile se udeleženci odpravijo v lastni režiji
  • Akcija po tekala po vseh krajevnih skupnosti na območju občine na lokacijah. Koordinatorji organizacije čistilne akcije po krajevnih skupnostih so predsedniki Krajevnih skupnosti.
  • Komunalni odpadki se bodo pobirali ločeno (plastenke, steklo, mešani odpadki) v vrečke, katere bodo udeleženci prejeli na vseh zbirnih mestih.
  • Hrana, pijača in delovne rokavice prinesejo udeleženci s sabo.
Udeleženci se naj tudi primerno oblečejo in obujejo, akcija bo potekala tudi v dežju, saj rezervnega datuma ni.

Podrobnosti o lokacijah, popisih, zbirnih mestih in drugo lahko preverite na spletni strani akcije.


Več v Narava