Imetniki zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo

Za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje

Prlekija-on.net, sreda, 9. avgust 2017 ob 15:1712
Ambrozija

Ambrozija

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa povzroča zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče.

Pri občutljivih ljudeh lahko povzroča inhalacijske alergije oziroma senen nahod.

Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

Za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje. Imetniki zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.

Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Julija je na večini rastišč v taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati pa je še pravi čas za njeno zatiranje, ker še ne cveti.

Prijave najdb rastišč ambrozije, lahko oddate pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota, ali po mailu: OU-MurskaSobota.uvhvvr@gov.si ali na tel. št. 02 521 43 40.

Pelod ambrozije za človeka izjemno alergen
Ambrozija je znana predvsem po svojem pelodu, ki ga raznaša veter in je za človeka izjemno alergen, zato povzročajo težave ljudem v bližnji in daljni okolici rastišč. V Sloveniji je rastlina prisotna zlasti na zemljiščih ob železnicah, avtocestah, rekah in slabo vzdrževanih opuščenih kmetijskih zemljiščih. Ta zemljišča predstavljajo nevarnost za nadaljnjo invazivno širjenje te rastline. Rastlina je velika nadloga za bolnike z astmo.

Širjenje ambrozije se zatira z akcijami puljenja v stadiju, ko so rastline visoke od 10 do 20 cm, pri večjih rastlinah in večjih površinah pa se morajo uporabljati mehanske ter kemične metode zatiranja. Pri odstranjevanju morajo delavci uporabljati rokavice, v primeru cvetenja pa tudi zaščitne maske, sicer lahko pride do draženja kože in dihal.