Povezovanje slovenskih in vojvodinskih občin

Sodelovanje Občine Moravske Toplice in Občine Vrbas

Filip Matko Ficko, ponedeljek, 4. september 2017 ob 16:31
Sodelovanje Občine Moravske Toplice in Občine Vrbas

Sodelovanje Občine Moravske Toplice in Občine Vrbas

V Moravskih Toplicah je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač 1. septembra podpisal listino sodelovanja z Občino Vrbas iz Vojvodine v Republiki Srbiji, ki jo je podpisala tudi namestnica predsednika Občine Vrbas Miljana Štulić.

Da je do tega podpisa prišlo, sega misel dobro leto dni nazaj. Kajti v znani slovenski turistični kraj Moravske Toplice sta glavni urednik revije »Agrar« iz Zrenjanina Božidar Drinić in glavni urednik »Štajerskih novic« iz Maribora Rade Bakračević (krajan Radenec) na ekskurzijo privedla delegacijo Občine Vrbas s tedanjim predsednikom Občine Vrbas Bratislavom Kažićem. Z županom Občine Moravske Toplice, Alojzem Glavačem, je tedaj bilo dogovorjeno, da se podpiše listina o sodelovanju med dvema občinama na gospodarskem, kulturnem in športnem področju. Podpis listine bi naj sledil meseca septembra 2017, v času mednarodnega kmetijskega sejma v Gornji Radgoni, ki ga vsako leto organizirano obišče veliko kmetovalcev in kmetijskih strokovnjakov iz Vojvodine.

V delegaciji za podpis listine o sodelovanju so iz Občine Vrbas 1. septembra v Moravske Toplice prišli: namestnica predsednika občine Miljana Štulić, svetovalec Predrag Rojević, nadalje Danijela Ilić in Marijan Mijanović ter sekretarka Kmetijske zbornice Vojvodine Jelena Drobnjak.

Goste iz Vojvodine je sprejel tudi Robert Grah, direktor Gospodarske zbornice za Pomurje. Pogovori obeh delegacij pa so se sukali okrog povezovanja slovenskih in srbskih mest, utrjevanju vzajemnega prijateljstva ter iskanju priložnosti za skupne projekte na gospodarskem, kulturnem in športnem področju v okviru Evropske skupnosti.

Že leta 2015 sta prej omenjena Božidar Drinić in Rade Bakračević imela v mislih tovrstna sodelovanja, že v letu 2016 pa jima je uspelo povezati deset slovenskih in srbskih občin. Že v času nekdanje SFR Jugoslavije je bilo redno sodelovanje med 16-imi slovenskimi in srbskimi občinami, za kar je bilo potrebnih 30 let, a tokrat gre to toliko hitreje. Da bo tovrstno sodelovanje v bodoče še tesnejše, bi naj prihodnje leto župan Občine Moravske Toplice in predsednik Občine Vrbas podpisala listino o pobratenju obeh občin. Agilna novinarja, Božidar Drinić in Rade Bakračević, pa svoje napore usmerjata k višjim ciljem: podpisovanju listin sodelovanja med občinami Republike Srbije in Republike Avstrije.

Foto: Rade Bakračević


Več v Kultura in izobraževanje