Zbirna mesta akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Zbirna mesta akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! v Prlekiji in okolici

Dejan Razlag, petek, 16. april 2010 ob 08:01
Očistimo Slovenijo

Očistimo Slovenijo

Le še en dan nas loči do največje čistilne akcije v Sloveniji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, saj bomo v soboto, 17. aprila čistili Slovenijo, kjer naj bi 200.000 prostovoljcev s čiščenjem komunalnih odpadkov na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih poteh pobralo 20.000 ton smeti.

Na zbirnih mestih se zberemo ob 9. uri zjutraj, vsi udeleženci pa se naj primerno oblečejo in obujejo, akcija bo potekala tudi v dežju, saj rezervnega datuma ni. Vse dodatne informacije lahko najdete na uradni spletni strani akcije www.ocistimo.si.

Legenda:

d = zbirno mesto za čiščenje divjih odlagališč
r = zbirno mesto za čiščenje razpršenih odpadkov
p = zbirno mesto za čiščenje planinskih poti
j = čiščenje jam v = čiščenje pod vodo

V vaseh so zbirališča tudi pri vseh gasilskih domovih.
 
Zbirališča v Prlekiji in okolici:

Cerkvenjak  	
Borko - Andrenci d
Brengova - Divjak d
Kmetija - Kovačec d
Kmetija Kramberger d
Kmetija Kuri d
Kozar Mirko d
pri HRASTU d
Čagona - slikar d

Gornja Radgona
OŠ Gornja Radgona r
KS Ščavnica - Lomanoše pri gostilni Bonaparte d
KS Ščavnica - Sp. Ščavnica gostišče Križan d
KS Ščavnica - Sp. Ščavnica gostišče Križan d
KS Črešnjevci-Zbigovci - Gasilski dom Črešnjevci d
KS Črešnjevci-Zbigovci - Gasilski dom Zbigovci d
KS Črešnjevci-Zbigovci - Police, kapela d
TD Majolka - Gasilski dom Orehovci d
TD Negova - Negovski grad d
TD Negova - Kapela v Radvencih d
TD Negova - Gasilski dom Ivanjševci d
TD Negova - Gasilski dom Stavešinci d
TD Negova - Vaški dom Očeslavci d
TD Negova - Gasilski dom Sp. Ivanjci d
TD Negova - Lovska koča Kunova d
TD Negova - Negova vas in Lokavci pri tranformatorju d
Mele - Gasilski dom Mele d
Podgrad - pri Ješovniku d

Juršinci
Bodkovci - pri Baru Amur d
Dragovič - pri Darku Pavlin d
Gabrnik in Gradiščak - pri Gasilskem domu Gabrnik d
Grlinci - pri Dragici Toš Majcen d
Hlaponci - pri Vaškem domu Hlaponci d
Juršinci - pri Lovskem domu d
Juršinci - pri Šprinzerju d
Kukava - pri Dragici Duh d
Mostje - pri kapelici d
Rotman - pri Turizmu Toplak d
Sakušak - pri Puhovem muzeju d
Zagorci - pri Janezu Baum d
Zagorci - pri Jožetu Horvat d
SENČAK PRI STOLPU NA GOMILI r

Ljutomer
Prleški študentski klub (PŠK) Ljutomer d
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer r

Ormož
CSO Ormož, Center starejših občanov Ormož d
RIBIŠKI DOM ORMOŽ d
OŠ IVANJKOVCI r

Ptuj
Gimnazija Ptuj r
OŠ Breg r
OŠ Ljudski vrt Ptuj r
OŠ Mladika Žnidaričevo nabrežje 1 Ptuj r
OŠ Olge Meglič Ptuj, Prešernova 31 Ptuj r
Prostor nekdanje vojašnice, za dijake Elektro in računlaniške šole r
Strojna šola Ptuj r
Vrtec Ptuj enota Narcisa r
Vrtec Ptuj enota Tulipan r
Vrtec Ptuj enota Vijolica r
Vrtec Ptuj enota Zvonček r
dvorišče Višje strokovne šole r
ČS Breg - Turnišče, Dom krajanov Ivan Spolenak Breg d
ČS Breg, Dom krajanov Turnišče d
ČS Center, Maistrova ul.18 - Bar Ring d
ČS Grajena, Gasilski dom Grajena d
ČS Grajena, Križišče Ploj, Grajenščak 36a d
ČS Grajena, Križišče pri Rebernišeku, Mestni vrh d
ČS Grajena, Črnkova kapela Krčevina/V. 26 d
ČS Grajena, Športni park Grajena r
ČS Jezero d
ČS Ljudski vrt, Dom krajanov Ljudski vrt d
ČS Ljudski vrt, Ob Ribniku r
ČS Panorama, Dom krajanov Vičava, Vičava 46 d
ČS Rogoznica, GD Pacinje d
ČS Rogoznica, GD Sp. Velovlek d
ČS Rogoznica, Nogometno igrišče Podvinci d
ČS Rogoznica, Nogometno igrišče Rogoznica r
ČS Rogoznica., GD Kicar d
ČS Spuhlja, Večnamenska dvorana Spuhlja d
Šolski center Ptuj r
Šolski dom Grajenščak r
Šolski posestvo Turnišče r

Radenci
Gasilski dom Šratovci d
Lovski dom - JEŽ d
Parkirišče pred Občino Radenci d
Ribiški dom d
Stara šola - Murščak d
Turistična informacijska pisarna d

Razkrižje
KŠC Zavirje (pri Ivanovem izviru na Razkrižju d

Rogašovci
Mega bar r
VGD Nuskova r
VGD Serdica r
VGD Sotina r
VGD Sveti Jurij r
Zadružni dom r
pred gostilno Pančor r
pri igrišču r
pri vaško gasilskem domu r
pri zbiralnici mleka r
vaški dom r

Središče ob Dravi
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI r

Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Zg. Porčič in Zg. Verjan
- v križišču občinskih cest » Lopatka – Porčki vrh » d
-ob občinski cesti Porčič vas » pri Muhičevih » d
-ob občinski cesti » Gladenberg pri Lebrehtovem križu » d
-ob občinski cesti Porčič vrh – križišče »Duncgasa« d
-ob občinski cesti Usnjarska, pri Plojevih d
-ob občinski cesti Zg. Verjane, »pri Merčniku« d
-člani PGD Sveta Trojica pri GD Sveta Trojica d
Sv. Trojica in Zg. Senarske
-zbor ob jezeru pri brunarici Turističnega društva d
-zbor pri Kulturnem domu d
-zbor pri kapeli bivša Kmetijska zadruga d
-zbor pri kmetiji Švarc d
-zbor pri Leopold Peter d
Sp. Verjan in Sp. Senarske
-pri bivši osemenjevalnici v Zg. Verjanah d
-zbor pri Lasbaherjevih d
Oseka
-pri Štanfelserjevi kapeli d
-na križišču za odcep Par d
-Žekš Peter d

Sveti Andraž v Slov. goricah
Drbetinci - spodnji d
Drbetinci zadruga d
Drbetinci - pri Braček Jože d
Gibina d
Hvaletinci d
Novinci - avtobusna postaja d
Novinci - Pučko Franc d
Novinci - Košarjak križišče d
Rjavci - ekološki otok Javšovec d
Slavšina - Košarjak križišče d
Slavšina - avtobusna postaja d
Vitomarci - Križišče pri Berlaku d
Vitomarci - Sp. Vitomarci - Kocuvan:Običajno zbirno mesto d
Vitomarci - gasilski dom d

Sveti Jurij v Slovenskih goricah
GASTERAJ - PRI BAR ROKAVEC d
JUROVSKI DOL - CENTER d
MALNA - LOVSKI DOM d
ZG. PARTINJE - NAJDENIK d
ZG. PARTINJE - PRI ANČKI d
ZG. PARTINJE - RIBIČ d
ŽITENCE - BREZNER d
ŽITENCE - TRGOVINA SENEKOVIČ d
JUROVSKI DOL - OSNOVNA ŠOLA r

Sveti Tomaž
Senčak - pri stolpu na Gomili d

Veržej
DEPONIJA VERŽEJ d
GASILSKI DOM d
GASILSKI DOM BUNČANI d
OBČINA VERŽEJ d
OŠ VERŽEJ r


Več v Narava