Podpisana pogodba o ureditvi nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici

V občini želijo zagotoviti primerne pogoje za vadbo in rekreacijo vseh generacij občanov

Branko Košti, sreda, 4. oktober 2017 ob 11:53
Marjan Bračko in Mirko Petrovič

Marjan Bračko in Mirko Petrovič

V Dvorani vina in besed KUS Sv. Jurij ob Ščavnici, je bila v ponedeljek, 2. oktobra, podpisana pogodba o ureditvi nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. V pogodbi, katero je s strani naročnika, Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, podpisal župan Mirko Petrovič, v imenu izvajalca Komunala Slovenske Gorice d.o.o. pa direktor Marjan Bračko, se je izvajalec zavezal za ureditev namakalnega sistema, ureditev tampona in travnate površine ter razsvetljave na igrišču malega nogometa na travi pri OŠ Sv Jurij ob Ščavnici. Pogodbena vrednost del je 56.999,00 evrov, rok za dokončanje del pa 45 dni od podpisa pogodbe.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je v letu 2017 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019, in sicer s projektom »Ureditev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici«. Vrednost prijavljenega projekta je bila 61.470,00 evrov, Fundacija za šport pa je dne 8.6.2017 z odločbo občini dodelila sredstva v višini 21.227,00 evrov.

Občina je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedla javno naročilo in kot najugodnejšega ponudnika izbrala izvajalca Komunala Slovenske Gorice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart, ki je za izvedbo projekta v postopku javnega naročila predložil ponujeno ceno 56.999,77 evrov z vštetim DDV.

Podpisu pogodbe so poleg podpisnikov in strokovnih delavcev Občinske uprave, prisostvovali še predstavnik strokovnega nadzora Mitja Žnidarič ter predstavnika najpogostejših uporabnikov igrišča, ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Šč. Marko Kraner in predsednik Športnega društva Videm, ki bo tudi upravljalec objekta, Viktor Rep.

Ob podpisu pogodbe je župan Petrovič povedal, da so jih k posodobitvi igrišča spodbudili uspehi njihovega kluba malega nogometa KMN Videm – gostilna Pri Maji, katerega igralci so večkratni pomurski prvaki, dvakrat so osvojili naslov državnih prvakov in tvorili ogrodje reprezentance Slovenije, ki ja na EP v Črni Gori osvojila srebrno medaljo. Sicer pa posodobitev igrišča pomeni šele pričetek urejanja športnih in rekreacijskih površin in objektov na tem prostoru, saj Občina v bodočnosti želi zagotoviti primerne pogoje za tekmovanja, vadbo in rekreacijo vseh generacij občanov.