Svetniki občine Sv. Jurij ob Ščavnici so potrdili osnutek odloka o proračunu za leto 2018

Od novega leta tudi nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Branko Košti, sobota, 2. december 2017 ob 14:42

22. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Osrednja točka dnevnega reda 22. seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v sredo, 19. novembra, je bila razprava in sprejem Osnutka odloka o proračunu Občine za leto 2018. Proračun sta predstavila predlagatelj, župan Mirko Petrovič in Suzana Šadl, višja svetovalka župana za proračun in finance.

Občina v letu 2018 načrtuje 3.481.540 evrov prihodkov in 4.220.084 evrov odhodkov. Predlog proračuna je izrazito investicijsko naravnan, saj je za investicije predvidena več kot polovica načrtovanih prihodkov, od tega 2.025.130 evrov (48%) za investicijske odhodke in 117.787 evrov (2,8%) za investicijske transferje. Razlika med prihodki in odhodki bo pokrita s prenosom prihodkov iz leta 2017 in zadolževanjem za izgradnjo vrtca in izgradnjo pločnika Sv. Jurij (avtobusna postaja) – Blaguš, v višini 363.229 evrov. Svetniki in svetnice so predlog proračuna v prvem branju soglasno potrdili.

Občinski svet je obravnaval in sklepal tudi o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Elaborat so predstavili Peter Brumen, svetovalec za okolje, prostor ter komunalne zadeve in predstavnika koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. Boštjan Berlak in Primož Gjerkeš. Svetniki so soglasno potrdili cene obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, tako da bodo občani od 1.1.2018 plačevali 20 % nižje cene in sicer za komunalne odpadke 0,10601 €/kg in 0,14991 € /kg za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad.

Zadnjo točko dnevnega reda, vprašanja, predlogi in pobude svetnikov, je zaznamovala zelo kritična razprava svetnikov o pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti koncesionarja za izvajanje vzdrževanja cest in izvajanja zimske službe.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika