Poziv župana k previdnejši uporabi Glavnega trga v Ljutomeru

Dejan Razlag, petek, 21. maj 2010 ob 18:219
Glavni trg Ljutomer

Glavni trg Ljutomer

Na ljutomerski občinski spletni strani je župan Občine Ljutomer Franc Jurša objavil sporočilo, kjer občanke in občane, koristnike, uporabnike in obiskovalce Glavnega trga v Ljutomeru poziva k previdnejšemu ravnanju Glavnega trga in spominskih obeležij na njem.

Na našem portalu smo 27. aprila objavili članek o neukrepanju Občine v zvezi z uničevanjem Marijinega znamenja in ostalega inventarja na trgu.

4. maja smo tudi napovedali, da bomo sami zaščitili spomenik, če Občina ne ukrepa. Očitno se je nekaj le premaknilo in upamo, da ne bo ostalo samo pri besedah in zapisih.

V nadaljevanju je objavljeno celotno sporočilo župana in fotogalerija poškodb na trgu.

Spoštovane občanke in občani, koristniki, uporabniki in obiskovalci Glavnega trga v Ljutomeru!
Pred dvema letoma smo Glavni trg v Ljutomeru v celoti obnovili in uredili, tako da je v ponos mestu Ljutomer in ljudem, ki živimo tod. Vse bolj postaja tudi turistična točka, kjer se gosti, ki nas obiščejo, prijetno počutijo in nam zavidajo na urejenosti in izgledu. Glavni trg je vse bolj kulturna točka, kjer se odvijajo koncerti, sprejemi, sejmi in srečanja, kjer je čutiti utrip mesta, od naših najmlajših, mladih, ki hitijo z nahrbtniki, do odraslih sprehajalcev in tistih, ki hodijo po svojih vsakodnevnih opravkih.
Žal se dogajajo na njem tudi manj prijetne stvari ter neprimerne za ta kraj,  saj imajo za posledico poškodovanje kulturnih in spominskih obeležij, javne infrastrukture in naravne dediščine.

Spoštovane občanke in občani, starši mladoletnih otrok in mladina!
Rolkanje po spominskih obeležjih, stopnicah, stojnicah in vodnem zrcalu ni dovoljeno in primerno, kajti s tem se uničuje javno premoženje. Prav tako na del Glavnega trga, ki je namenjen sprehajalcem, ne sodijo motorna kolesa, igre z žogo, pisanje in risanje po zidovih, ograjah in klopeh.

Z namenom zaščite pred številnimi fizičnimi poškodbami zapornic parkirnega sistema na Glavnem trgu v Ljutomeru smo z 11. majem 2010 uredili video nadzor.

V skladu z Zakonom o varstvu javnega reda in miru sodijo tovrstna dejanja med prekrške. Občinsko redarstvo bo s tem namenom vršilo poostren nadzor nad ravnanjem, ki bo v nasprotju s predpisi na Glavnem trgu. Ob kršenju bo občinski redar ugotovil istovetnost osebe, ki izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje. Kot prekršek je opredeljeno tudi neupoštevanje na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe.

Izognimo se neprijetnim sankcijam, z zavestjo, da imamo enega najlepših trgov v Sloveniji in da ga takšnega ohranimo našim zanamcem. Ravnajmo z javnim premoženjem kot s svojim lastnim.

Zadovoljstvo in prijetno sobivanje lahko vsi skupaj najdemo na Glavnem trgu v Ljutomeru z upoštevanjem drobnih a pomembnih življenjih pravil.  Želim si, da ta prostor združuje različne interese in plemeniti ljudi mnogih generacij.

Ljutomer, 11. 5. 2010

Franc JURŠA, l.r.
ŽUPAN