OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na zadnji letošnji seji sprejel proračun za leto 2018

Svetniki so podali tudi pozitivno mnenje k Elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo

Branko Košti, petek, 22. december 2017 ob 18:19

23. redna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

S 23. sejo v sredo, 20. decembra,  je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici, zaključil svoje delo v letu 2017. Večji del poteka seje so svetniki namenili komunalni tematiki, saj so podali pozitivno mnenje k Elaboratu 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Križevci, Občine Ljutomer, Občine Radenci, Občine Razkrižje, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine Veržej in določili višino subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo (omrežnine) v višini 30 %. S to višino subvencioniranja omrežnine, se bo v letu 2018 skupna košarica oskrbe s pitno vodo za občane povišala minimalno, le za en odstotek.

Seznanili so se tudi z Elaboratom izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, niso pa potrdili cen, kar pomeni, da bo odvoz grezniščne gošče in odpadkov malih komunalnih čistilnih naprav, potekal tako kot do zdaj, na klic uporabnika.

Na dnevnem redu je bila druga obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2018. Na predlog proračuna so bili v času javne obravnave vloženi trije amandmaji, vse je vložil svetnik Alojz Štuhec ml. Dva, katera sta se nanašala na izgradnjo dveh odsekov cest v Žihlavi, so svetniki zavrnili, tretji amandma, ki se je nanašal na plačilo članarine Zvezi organizacij za tehnično kulturo Slovenije v višini 300 evrov, pa so potrdili in s tem oračem zagotovili financiranje stroškov za tekmovanja s strani ZOTKS. Predlog proračuna, v katerem je načrtovanih 3.503.703,00 evrov prihodkov in 4.187.806,00 evrov odhodkov, so svetniki soglasno potrdili.

V nadaljevanju seje so potrdili ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček, katere bodo v letu 2018 za približno 10% nižje, cene najemnine in vzdrževanja grobov, mrliške vežice in odstranitev nagrobnika ali gomile in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika