Umrl je Mirko Toš, častni občan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Umrl je zdravnik, univerzitetni profesor, raziskovalec in častni občan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Mirko Toš

Prlekija-on.net, petek, 19. januar 2018 ob 10:49
Mirko Toš

Mirko Toš

Iz Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah so sporočili žalostno vest, da je umrl njihov častni občan, zdravnik, univerzitetni profesor, raziskovalec, Mirko Toš. Žalna knjiga bo odprta v torek 23.1. od 8.-15. ure in v sredo 24.1. od 8.-17. ure v sejni sobi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Rojen je bil 3. oktobra 1931 v Drbetincih. Po končani gimnaziji na Ptuju (1951) je šolanje nadaljeval na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1957 diplomiral. Istega leta je emigriral na Dansko, kjer se je zaposlil v bolnišnici v mestu Vejle. Nato je služboval v bolnišnici v bližini Kopenhagna in ob delu opravil izpite, potrebne za nostrifikacijo slovenske diplome (1960). Leta 1966 je specializiral iz otorinolaringologije in opravil tudi doktorat, leto kasneje pa postal primarij.

Po specializaciji je opravljal delo pomočnika šefa otorinolaringološkega oddelka v Glostrup Hospital v Kopenhagnu (1967–1972), nato je bil na istem položaju v Gentofte University Hospital, prav tako v Kopenhagnu (1972–1980), leta 1980 pa je bil imenovan za vodjo otorinolaringološkega oddelka te bolnišnice. Ves čas se je posvečal tudi raziskovalnemu delu, sprva v laboratoriju v bolnišnici Glostrup, nato v laboratoriju bolnišnice Gentofte. Posvetil se je preučevanju sluznic dihal in srednjega ušesa, klinično pa se je usmeril v mikrokirurgijo srednjega in notranjega ušesa ter nevrokirurgijo slušnega živca in razvil tako imenovani translabirintalni pristop. Klinika Gentofte je po njegovi zaslugi postala ena vodilnih v svetu na tovrstnem področju.

Objavil je več kot 600 znanstveno-raziskovalnih člankov, večino v mednarodnih revijah s področja otorinolaringologije, in kot avtor ali soavtor spisal 10 knjig o otologiji, otokirurgiji, otonevrokirurgiji in rinologiji. Bil je sourednik ali član uredniških odborov več revij: American Journal of Otoroinolaryngology, ORL (Basel), Acta Oto-Laryngologica, Otolaryngology – Head & Neck Surgery, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Rivista Italiana di Otorinolaringologija in Auris Nasus Larynx (Tokio).

Ob zdravniškem in raziskovalnem delu je v letih 1975–2001 predaval na Univerzi v Kopenhagnu, sprva kot izredni profesor, od leta 1980 pa kot redni profesor.

V letih 2002–2006 je bil kot redni profesor vodja katedre za otorinolaringologijo na MF Univerze v Mariboru.

Deloval je v številnih zdravstvenih združenjih, in sicer je bil predsednik European Skull Base Society, Politzer Society, European Federation of Otolaryngolocial Societies – EUFOS, European Rhinological Society, European Academy of Otology and Neuro-Otology – EAONO in Scandinavian Otolaryngological Society. Prav tako je bil član več mednarodnih združenj, med drugim Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, Politzer Society, European Rhinological Society, American Assotiation for Research in Otology, International Skull Base Society itd. Organiziral je več tečajev timpanoplastike za skandinavske ontologe in mednarodnih tečajev na področju slušne kirurgije neurinoma. Bil je organizator in predsedujoči številnim mednarodnim znanstvenim konferencam.

Za svoje zasluge na področju zdravstva je bil večkrat nagrajen, med drugim s Kleinovo nagrado (1982) in z viteškim križem danske kraljice Margrethe II. (1993). Imenovan je bil za častnega člana več otorinolaringoloških društev evropskih držav. V Sloveniji je bil leta 2001 imenovan za častnega doktorja Univerze v Mariboru, leta 2002 za častnega občana Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, leta 2013 pa za častnega člana Kulturno umetniškega društva Vitomarci.

Njegova dela:
- Manual of Translabyrinthine Surgery for Acoustic Neuroma, 1990 (soavtor)
- Cholesteatoma, 1990
- Acoustic Neuroma, 1992
- Rhinology State of Art, 1995
- Nasal Polyps, 1995
- Manual of Middle Ear Surgery 1, 2 in 3, 1993, 1995, 1997
- Otitis Media Today, 1998
- Surgical Solutions in Conductive Hearing Loss, 2000


Več v Črna kronika