Ustanovitev Waldorfske šole v Pomurju

Pričetek prvega razreda Waldorfske šole v Pomurju je predviden s šolskim letom 2019/2020 - za otroke z letnikom rojstva 2013 in 2012

Prlekija-on.net, ponedeljek, 5. februar 2018 ob 11:46
Waldorfska pedagogika ima željo po ustvarjanju boljšega sveta

Waldorfska pedagogika ima željo po ustvarjanju boljšega sveta

Društvo prijateljev Waldorfske pedagogike Modra luna, je konec januarja pripravilo informativno srečanje, kjer so se starši lahko seznanili s pomembnimi aktivnostmi za ustanovitev prve Waldorfske šole v Pomurju. Šlo je za izhodišče za aktiven pričetek vseh potrebnih operativnih del za ustanovitev šole v Pomurju.

Pričetek prvega razreda Waldorfske šole v Pomurju je predviden s šolskim letom 2019/2020 - za otroke z letnikom rojstva 2013 in 2012. Na srečanju so opredelili potrebne operativne aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti do septembra 2018, možen je bil tudi vpis otrok na seznam otrok, ki se bodo vpisali v prvi razred.

V Sloveniji sicer deluje ena Waldorfska gimnazija, pet Waldorfskih osnovnih šol in petnajst Waldorfskih vrtcev. Danes obiskuje waldorfske šole in waldorfske vrtce po vsej Sloveniji več kot 1.400 otrok.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Vabijo tudi k vpisu otrok v Waldorfski vrtec Pomurje za šolsko leto 2018/19 v Černelavcih. V njihovem vrtcu imajo eno skupino starostno mešanih otrok: od enega leta do vstopa v šolo. Otroke sprejemajo skozi celo šolsko leto, glede na razpoložljiva prosta mesta. Možen je tudi ogled vrtca. Več lahko vidite v zloženki, več o Waldorfski šoli pa na waldorfpomurje.si.

Waldorfska pedagogika ima željo po ustvarjanju boljšega sveta
Waldorfska pedagogika je osnovana na delu filozofa in pedagoga Rudolfa Steinerja in je oblikovana tako, da otrokom pomaga doseči jasnost v razmišljanju, senzitivnost v čutenju in moč v volji. Waldorfska pedagogika ima željo po ustvarjanju boljšega sveta.

Prva waldorfska šola je bila ustanovljena leta 1919, waldorfski vrtci pa so pričeli delovati leta 1926. Danes obstaja okoli 1000 šol in 2000 vrtcev v več kot 60 državah na vseh celinah sveta. Rudolf Steiner je poleg osnovanja pedagogike znan tudi kot utemeljitelj antropozofije, biodinamike in organske arhitekture.

Sodobna odkritja naravoslovnih znanosti se v veliki meri ujemajo s stališči in pogledi waldorfske pedagogike. Poleg velikega vpliva dednosti je za otrokov razvoj pomembno tudi socialno okolje ter različne kulturne danosti in raznovrstni vplivi okolja.

Temelj waldorfske vzgoje je tudi ohranjanje in zaščita dostojanstva in avtonomnosti vsakega otroka. Vsak otrok je edinstveno, celovito duhovno bitje in kot tak v sebi nosi kal svoje individualnosti, ki jo na svoji poti razvija ob vseh danostih okolja in dednosti.

Razvoj otroka je razdeljen v tri glavna obdobja, predšolsko obdobje (do 6/7 leta), osnovnošolsko obdobje  (6/7 do 14 leta) ter srednješolsko obdobje (od 14 leta dalje).
Več v Kultura in izobraževanje