Največ obiskovalcev privablja znameniti mlin na veter

Občni zbor Turističnega društva Sv. Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, sreda, 7. marec 2018 ob 14:03
Janez Mir

Janez Mir

Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici, katerega vodi predsednik Janez Mir in šteje 94 članov, ob pomoči občine, skrbi za promocijo občine in razvoj turizma. Društvo ima svoje prostore v starem poslopju nekdanje osnovne šole Stara Gora. V njej se nahaja tudi Muzej kmečkega orodja in drugih starih predmetov, ki so jih uporabljali ali z njimi živeli prebivalci podeželja, za katerega skrbi društvo. Njihov prepoznavni znak pa je znameniti mlin na veter na Stari Gori, ki si ga vsako leto ogleda veliko turistov iz Slovenije in tujine. Ob tem je zanimiva tudi cerkev Sv. Duha, ki je grajena v poznobaročnem stilu, v njej pa se nahajajo druge najstarejše cerkvene orgle v Sloveniji.

O delu v preteklem letu društva, je poročal predsednik Janez Mir. Kot je dejal je društvo ob pomoči delavnih članov dobro delovalo, saj so izvedli številne aktivnosti. S svojimi nastopi so sodelovali na številnih občinskih prireditvah, udeleževali pa so se tudi prireditev drugih prijateljskih turističnih društev. Predsednik je pohvalil dobro sodelovanje z občino, ki se zaveda pomena delovanja društva, ki si prizadeva za turistični razvoj občine. Posebnih pripomb na poročilo predsednika ni bilo.

Zbor je ob gostih, to je TD in drugih društev, ki delujejo v občini in so se udeležili zbora, pozdravil župan Miroslav Petrovič. V svojem nagovoru je pohvalil društvo, ki s svojo aktivnostjo pripomore k promociji občine. Blagajnik in član upravnega odbora Marjan Veberič, je menil, da bi moralo v delavnih akcijah sodelovati več članov društva, ne da se teh udeležuje le nekaj aktivnih članov. Franc Belšak je dejal, da bi naj bolj poskrbeli za izgled zgradb, se pravi fasad in sploh izgleda objektov, tako na Stari Gori kot v občinskem središču, to je Sv. Juriju ob Ščavnici. Tu je župan dejal, da je občina nemočna, saj so hiše v zasebnih rokah in je ureditev teh, zlasti fasad, v njihovih interesih.

Ob koncu zbora sta župan in predsednik izročila članoma društva Karlu Zormanu in Marjanu Kosiju društvena priznanja - zahvalo, v članstvo pa so sprejeli tudi šest novih članov društva.

Zbor so zaključili s pogostitvijo in druženjem. Za pogostitev je jabolčni sok prispeval sadjar Ivan Senekovič, rdeče vino pa Anton Golnar.