Prvič zasedali v novih poslovnih prostorih

23. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Filip Matko Ficko, petek, 23. marec 2018 ob 09:04
23. seja Občinskega sveta Občine Radenci

23. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Preselitev prostorov Občine Radenci je uspela in tako je župan Janez Rihtarič 23. sejo Občinskega sveta Občine Radenci sklical v četrtek, 22. marca popoldne, v novih občinskih poslovnih prostorih. V stavbi, ki jo je nekoč za svojo upravo zgradila Radenska, je potekala seja v Sejni sobi I, ki je neke vrste »jubilejna soba«, kajti na stenah so stihi pisatelja in pesnika Kajetana Koviča ter grafike Lojzeta Logarja, oba pa sta bila proglašena za častna občana Občine Radenci.

Župan je najprej poročal o svojih aktivnostih, svetniki pa so podali nekaj pobud ter zastavili nekaj vprašanj. Sprejeli so sklep (12 »za«, 2 »proti«), da občina pokrije stroške cepljenja dečkov šestih razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom, kar za deklice v celoti krije država. V občini je letos dečkov te starosti 25, o njihovem cepljenju ali ne-cepljenju pa bodo itak odločili starši. Svetniki so soglašali (13 »za«, 1 »vzdržan«) s predlagano ceno storitve za izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju Občine Radenci v letu 2018. Soglasno so podali pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju (doslej je to bila že dva mandata, skupaj 10 let) prof. Janje Prašnikar Neuvirt za ravnateljico Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Prav tako so bili svetnica in svetniki soglasni glede najemnine za prostore v novi poslovni stavbi občine, kar je predstavila Nataša Toplak iz občinske uprave. Tudi nič drugače ni bilo pri odločitvi za sprejem odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na področju Občine Radenci - v prvem branju, kar je podrobno obrazložil Davorin Zamuda iz občinske uprave. Iz podjetja SIM Radenci je Borut Sečko predstavil elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 v Občini Radenci. Elaborat je bil soglasno potrjen. Prav tako so soglasno potrdili letni program izvajanja javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, kar je v uvodu pojasnil Davor Grgec iz podjetja GMW Turjanci. Predsednik Nadzornega odbora Občine, mag. Toni Žitek, pa je obrazložil končna poročila o opravljenih nadzorih: nadzor zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2016: nadzor v Vrtcu Radenski mehurčki Radenci ter nadzor v Zavodu za turizem in šport Radenci. Poročevalec je bil optimističen, ko je pojasnil, da je zadolženost Občine Radenci na prebivalca ob koncu leta 2016 znašala 165,56 evrov, kar je pod povprečjem zadolženosti slovenskih občin. A glede nadzora v Zavodu za turizem in šport Radenci je predlagal srečanje odborov in komisij Občinskega sveta Občine Radenci, ker bo treba nekatere pomanjkljivosti odpraviti oziroma razmisliti o oblikovanju še kakšnega zavoda.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika