Nagradni kviz o Prlekiji zaključen

Nagrada za izžrebanca je potovanje v Gardaland za dve osebi

Dejan Razlag, ponedeljek, 28. junij 2010 ob 18:213
Jeruzalem

Jeruzalem

Kviz o raznih znamenitostih in zanimivostih iz Prlekije se je zaključil in izžrebali smo nagrajenca, ki prejme potovanje v Gardaland za dve osebi. Nagradili smo tudi uporabnika, ki je kviz rešil najhitreje. S kvizom smo naše uporabnike na zabaven način tudi malo poučili o Prlekiji.

Potovanje v Gardaland za dve osebi prejme uporabnik texas. Uporabnik se ni javil, zato nagrada ni bila podeljena.

Nagrado 300 delno sestavljanko prejme uporabnik jasa1234, ki je kviz rešil najhitreje, v 37. sekundah.

V kvizu je sodelovalo 128 uporabnikov, na lestvico pa se jih je vpisalo 117. Celotna lestvica.

Nagrajenca sta bila obveščena in jima čestitamo.

Vprašanja in odgovori iz kviza:

Kaj je klopotec?
Ptičje strašilo
Klopotec je lesena vetrnica v vinogradu, nasajena na visokem drogu in ima vlogo odganjanja ptic. V prleških vinogradih ima ponavadi štiri vetrnice. Praviloma je vsak del iz drugačnega lesa. Pripisujemo mu posebno moč varovanja vinogradov, vendar pa ne le pred škodljivci. Klopotec ponavadi postavljajo na Veliko mašo, 15. avgusta, nekateri pa že na Lovrenčev dan, 10. avgusta.

Središče Prlekije je?
Ljutomer
Prlekija je pokrajina, ki leži v severovzhodni Sloveniji, med rekama Dravo in Muro. Je predel Slovenije, med gričevnatim svetom Slovenskih Goric in pomurske ravnice. Ljutomer, osrčje in metropola Prlekije, ter Jeruzalem, ki slovi po skrivnosti odličnih vin, dajeta tej pokrajini posebno vrednoto.

Kako se imenuje plavajoči mlin na Muri v Veržeju?
Babičev mlin
Najbolj znan med starimi mlini na Muri je Babičev, ki je že tretji na tej lokaciji. Prvi je bil postavljen že leta 1890. V zgradbi na kopnem je stroj za mletje, ki ga preko gredja poganja veliko leseno vodno kolo, pritrjeno na enem od dveh čolnov. Prenosni mehanizmi v zgradbi so ohranili vse značilnosti vodnih mlinov iz obdobja, v katerem so nastajali. Zaščiten je kot tehnični spomenik in je povezava preteklosti s sedanjostjo in prihodnostjo, saj nam nazorno kaže uporabo vodne sile reke brez škodljivih vplivov in posledic za okolje. V mlinu si lahko ogledamo, kako je potekalo mletje žitaric v starem slogu.

Kdaj je bil v Ljutomeru prvi slovenski tabor?
9.8.1868
Za vse Slovence je pomemben datum 9.8.1868, ko je bil v Ljutomeru prvi slovenski tabor, ki se ga je udeležilo preko sedem tisoč ljudi in za katerega imajo največ zaslug B. Rajič ter domačini Anton Klemenčič, Jakob Ploj in Ivan Kukovec - vsi pomembni narodno politični delavci.

Kaj pomeni prleška beseda brlüžjak po slovensko?
Postelja
Beseda brlüžjak pomeni postelja. Toti brlüžjak tak škriple! --> Ta postelja tako škriplje!
Za več besed, poglejte Slovar prleških besed.

V katerem kraju stoji mlin na veter?
Na Stari Gori
Mlin na veter stoji na Stari Gori. V preteklosti je bilo v Slovenskih goricah veliko mlinov na veter. Do leta 1960 se je ohranil samo še eden, ki pa ga ni bilo mogoče obnoviti. Na ostankih starega mlina so vaščani Stare Gore zgradili novega, ki je prav tak kot stari, le da je nekoliko večji.

Kje se je rodil dr. Fran Miklošič?
V Radomerščaku
Dr. Franc Miklošič je bil rojen 20.11.1813 v Radomerščaku pri Ljutomeru. Osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru, gimnazijo pa v Varaždinu in nato v Mariboru. Potem je v Gradcu študiral filozofijo in pravo. Doktoriral je iz filozofije in predmet tudi predaval. Mesto knjižničarja v Dvorni biblioteki na Dunaju je sprejel leta 1844. Po smrti Jerneja Kopitarja pa je opravljal tudi cenzorska opravila za slovanske, romunske in novogrške knjige. Leta 1848 se je za eno leto vključil v politično življenje in postal predsednik dunajskega društva Slovenija, sooblikovalec programa Zedinjene Slovenije in poslanec v avstrijskem Državnem zboru. Leta 1849 je bil imenovan za prvega profesorja na novoustanovljeni Stolici za slovansko filologijo Univerze na Dunaju. Tri šolska leta je bil dekan Filozofske fakultete na Dunaju, leta 1854 pa rektor univerze na Dunaju. Leta 1864 je za delo in zasluge dobil dedno plemstvo, po odločitvi ljutomerskega trškega sveta je bil tudi častni tržan Ljutomera. Zapustil nam je 180 bibliografskih naslovov člankov, razprav in zaključenih publikacij. Mnoge njegove študije so pionirske, a prav zaradi strokovnega pristopa aktualne še danes. Največje delo, Primerjalno slovnico slovanskih jezikov, je ustvarjal tri desetletja, predstavil pa je glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje in skladnjo. Postavil je temelje slovanskemu imenoslovju, dosledno se je posvetil tudi etimologiji. Bil je prevajalec in avtor praktičnih besedil za šolsko rabo, znan je kot leposlovec. Tudi ohranjena obsežna korespondenca govori o njegovem velikem znanstvenem ugledu. Danes se po njem imenuje gimnazija v Ljutomeru.

Katerega leta je Ormož dobil mestne pravice?
Leta 1331
Prvič se Ormož v dokumentih omenja kot trg leta 1273 z imenom Holermuos, leta 1331 pa je dobil potrjene mestne pravice.

V katero leto sega najstarejša omemba Radenec?
V leto 1436
Najstarejša omemba kraja Radenci sega v leto 1436, ko so kraj poimenovali Radein in se leta 1445 preimenuje v Radusch in šteje 15 hiš. Leta 1475 se vas preimenuje v "das dorf zu Radein".

Katerega leta se je rodil dr. Ante Trstenjak?
Leta 1894
Dr. Ante Trstenjak je bil rojen v Slamnjaku leta 1894. Bil je slikar, grafik, teolog in psiholog, profesor na teološki fakulteti. Po svojih znanstvenih raziskavah s področja psihologije barv, je priznan tudi v svetovni strokovni literaturi. Razen strokovnih del je napisal tudi veliko poljudno znanstvenih psiholoških knjig. Težišče njegovega dela je bilo v akvarelu. Akvarelist ima možnost, da pokaže vso vizualno radost barv, da sugerira vlažnost in svežino barve. Slikarjeva dela v olju ne zaostajajo dosti za akvareli, saj jih je večkrat ustvaril po predlogi v akvarelu. Loteval se je skoraj vseh slikarskih tehnik in uporabljal različne tehnične načine. Njegova dela ostajajo edinstvena.

Vse te informacije in še veliko več, najdete na našem portalu pod rubriko Prlekija v zgornjem meniju.