Celoletni in vsakodnevni programi v podporo družinam tudi v Prlekiji

Vse sofinancirane vsebine pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in programe ter pozitivno vplivajo na dvig kakovosti življenja tako posameznika kot družbe

Prlekija-on.net, sreda, 4. april 2018 ob 13:40
Podpis pogodb za sofinanciranju vsebin centrov za družine

Podpis pogodb za sofinanciranju vsebin centrov za družine

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nedavno bile podpisane pogodbe o sofinanciranju vsebin centrov za družine. V Pomurju tako deluje omenjeni center v Rakičanu v sklopu RIS-a (Raziskovalno izobraževalnega zavoda), na Spodnjem Kamenščaku v okviru Pokrajinskega centra NVO-Mladinskega centra Prlekije, z nazivom projekta Center za družine SOŽITJE, v Prlekiji pa deluje še Center za družine tudi v Ormožu v okviru Delavske univerzein. Na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2018, sofinancira ministrstvo 34 izvajalcev vsebin/programov, in sicer 11 vsebin centrov za družine in 23 programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam.

Vse sofinancirane vsebine pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in programe ter pozitivno vplivajo na dvig kakovosti življenja tako posameznika kot družbe. Programi so prednostno namenjeni otrokom, mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Učinki preventivnih aktivnosti se kažejo na dolgi rok, ob tem pa velja posebej izpostaviti, da pozitivno duševno zdravje in vzpostavitev zdravega okolja za naše otroke in mladostnike predstavlja pomemben varovalni dejavnik zdravega razvoja tako za otroke, mladostnike kot družbo v celoti.  Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

Obvezne vsebine, ki jih izvajajo centri za družine so:

  • Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.
  • Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.
  • Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.
  • Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpis. MCP izvaja dodatno aktivnost z nazivom Samooskrba družin kjer uspešno vključuje certificirano eko kmetijstvo in vzpodbujanje razvoja dejavnosti socialnega podjetništva. Vsi Centri za družine vsebine in storitve uporabnikom nudijo v celoti brezplačno. Za izvajanje programa v MCP-ju skrbijo številni sodelavci in sodelavke od tega kar štiri osebe preko avtorskih pogodb z univerzitetno izobrazbo in eno oseba z rednim delovnim razmerjem.