Občina Križevci pristopila k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

Cilj projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju

Prlekija-on.net, petek, 6. april 2018 ob 07:39
Henrik Gjerkeš in Branko Belec

Henrik Gjerkeš in Branko Belec

Občina Križevci je na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK pristopila k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy, ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih virov energije. Župan mag. Branko Belec je v prisotnosti člana projektnega usmerjevalnega odbora dr. Henrika Gjerkeša podpisal izjavo o sodelovanju.

Projekt, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Instrument za predpristopno pomoč (IPA), se je pričel izvajati novembra 2016, trajal pa bo vse do konca aprila 2019. Projektni konzorcij vključuje 10 partnerjev iz 9 držav sredozemskega prostora, vodilni partner pa je Valencian Federation of Municipalities and Provinces (Valencijska zveza lokalnih skupnosti in provinc). Slovenski partner v projektu je Gradbeni inštitut ZRMK, nacionalni koordinator pa mag. Miha Tomšič.
Cilj projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju.

V izbranih pilotnih občinah - poleg Križevcev so to še Kočevje, Kamnik, Kranj, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje in Lenart - bodo oblikovane specifične usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje OVE z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. Rezultati bodo nato redno spremljani in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v posamezni državi ali regiji. Pilotnim občinam bodo projektni partnerji nudili potrebno strokovno oz. tehnično podporo pri zasnovi omenjenih dokumentov in poskrbeli za ustrezno spremljanje rezultatov ter njihovo vrednotenje.