Gasilci zbrali nad 10 ton koristnih odpadkov

Zbrana sredstva od akcije zbiranja starega železa, pločevin in papirja, bodo namenili za nakup gasilskega vozila

Prlekija-on.net, nedelja, 29. april 2018 ob 08:47
Zbrani odpadki

Zbrani odpadki

Poleg tega, da so vedno na preži, če bi prišlo do kakšnega požara ali kakšne druge elementarne in morebiti naravne nesreče, požrtvovalni in pogumni gasilci in gasilke marsikje, zlasti po podeželju skrbijo tudi za družabno življenje v kraju, potem druženje, humanitarne in podobne akcije. Seveda pomagajo tudi sami sebi, ko je potrebno obnoviti opremo, kupiti kakšno gasilsko vozilo, graditi ali sanirati gasilski dom ipd. In tako se je tudi PGD Kokoriči v občini Križevci, v katerem so včlanjeni praktično vsi krajani vasi Kokoriči in Berkovski Prelogi, odločilo za nadvse koristno akcijo. Gasilke in gasilci omenjenega društva so namreč po omenjenih vaseh od domačinov zbirali staro železo in ostali odpadni material, ki pa se lahko vseeno koristno uporabi. Šlo je za akcijo, kjer so gasilci osveščali krajane o čistem okolju, hkrati pa so naredili tudi nekaj dobrega in koristnega za gasilsko društvo, ki je tako dobilo dobrih 10 ton materialov, ki jih lahko prodajo.

"Naše društvo je tokrat že 6. leto zapored organiziralo čistilno akcijo po vasi. Sprva je akcija potekala dvakrat letno, a ker je iz leta v leto vseh odpadkov manj, je sedaj dovolj le ena akcija, da poberemo vse reči, ki so še ostale. Vse kar ni več uporabno, vzamemo - razvrstimo, saj gremo okrog s tremi traktorji; en je za železo in druge kovine, drugi za papir, tretji pa za belo tehniko. V akciji vseskozi sodeluje veliko članov našega društva, na katere se lahko vedno zanesemo, saj so vsi zelo pridni in delovni. Naše pridne članice pa nam v tem času pripravijo malico. Denar od prodanega odpada, seveda največ železa, pridno zbiramo za nakup kombija-moštvenega vozila. Naš stari kombi je star že 33 let in ga bo treba počasi zamenjati", nam je povedala prizadevna predsednica PGD Kokoriči, Jožica Vrbančič, ki je ob zahvali vsem, ki so kakorkoli pri akciji pomagali, dodala da so tokrat zbrali skoraj devet ton jekla, železja in drugih kovin, slabo tono pločevine, ter dobro tono papirja.

Predsednica PGD Kokoriči Jožefa Vrbančič nam je povedala, da PGD Kokoriči združuje dve vasi - Kokoriči in Berkovski Prelogi, ki skupaj štejeta 52 hišnih številk. Njihovo članstvo kljub majhnosti, ob 125-letnici (ustanovljeno je bilo 5.1.1893 op. p.) šteje nad 160 članov in članic, torej praktično vse vaščane, od katerih vsak prispeva svoj delček k razvoju društva. Med drugimi nagradami in priznanji je društvo prejelo tudi posebno občinsko priznanje občine Križevci, za dolgoletno ustvarjalno delo. Kot je dejal križevski župan, mag. Branko Belec, delavnost članov društva prepoznano daleč izven območja občine. "Zagnanost in delavnost društva, v katerega so včlanjeni praktično vsi prebivalci domače vasi Kokoriči ter sosednjega zaselka Berkovski Prelogi, veliko pripomore ne samo k ugledu društva in domačega kraja, temveč tudi občine Križevci", je dejal Belec. Predsednica pa dodaja: "V našem društvu niso včlanjeni samo vaščani Kokoričev in Berkovskih Prelog, temveč tudi iz drugih krajev, kar je lepo priznanje za samo društvo, glede na to, da je članov samo 10 manj kot je prebivalcev. Društvo ima tudi člane iz drugih delov Slovenije, s tem se širi razpoznavnost našega društva, naših krajev in tudi občine Križevci povsod v Sloveniji. PGD Kokoriči skrbi za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Kokoriči z okoli 140 in Berkovski Prelogi s 44 prebivalci".