Obisk medvedka Henry-ja in Križem kapice

V Tednu Rdečega križa »Nasmeh« v vrtcu in OŠ Križevci

Filip Matko Ficko, sobota, 12. maj 2018 ob 12:22
V Tednu Rdečega križa »Nasmeh« v vrtcu in OŠ Križevci

V Tednu Rdečega križa »Nasmeh« v vrtcu in OŠ Križevci

V okviru letošnjega Tedna Rdečega križa, v dneh od 8. do 15. maja, ki poteka pod motom »Nasmeh«, so izvedli aktivnosti za najmlajše ter šolarje v Križevcih. Mentorica krožka Rdečega križa na Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru, Vera Slavič, je k sodelovanju povabila dolgoletnega aktivista RK (spodaj podpisani !), ki je vlogo in pomen najstarejše in najmnožičnejše humanitarne organizacije na svetu predstavil v obliki zgodbice »Medvedek Henry« za najmlajše v vrtcu v Križevcih, z zgodbico »Križem kapica« drugošolkam in drugošolcem Osnovne šole Križevci, a osmošolkam in osmošolcem predstavil kar Zgodovino Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca v obliki predavanja.

Mlade članice Rdečega križa Osnovne šole Križevci so gosta spremljale ves čas, sicer pa skozi vse leto vneto sodelujejo v različnih aktivnostih na področju humanitarnih dejavnosti Rdečega križa. Seveda pa je posebno pohvalno tudi zgledno sodelovanje s krajevnimi organizacijami Rdečega križa v okolju šole. Iz teh so nekateri predstavniki bili prisotni ob sprejemu drugošolk in drugošolcev med mlade člane RK (po predhodnem podpisu soglasja njihovih staršev), se je pa sprejema udeležila tudi ravnateljica OŠ Križevci, Vasilija Stolnik.

Predavanja o Zgodovini Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca so se udeležili učenke in učenci obeh osmih razredov, ob njih pa tudi njihovi učitelji. Tako se bo delo krožka RK na OŠ Križevci lahko uspešno nadaljevalo tudi v prihodnjem šolskem letu, ko trenutno izredno aktivnih mladih članic RK na šoli več ne bo, kajti jeseni bodo že srednješolke.

Foto: Barbara Marinič in Mateja Balažek