Zdravstveno letovanje v Baški letos za 92 otrok iz UE Ljutomer

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni od 1. do 11. julija, z izdajanjem napotnic – prijavnic pa se prične 23. maja

Prlekija-on.net, ponedeljek, 21. maj 2018 ob 18:09
Baška

Baška

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer bo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota in s pomočjo namenskih sredstev ZZZS organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 92 otrok iz UE Ljutomer.

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci in šolarji od dopolnjenega 5. leta do dopolnjenega 19.  leta starosti, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od 25. februarja 2017 do 16. februarja 2018 dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji.

Vsi otroci in šolarji, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri izbranem osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša 35,00 €/dan - 350,00 EUR
Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije 26,01 €/dan - 260,10 EUR
Starši otrok z napotnico prispevajo 8,99 €/dan - 89,90 EUR

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni od 1. do 11. julija 2018, vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem napotnic - prijavnic pa se bodo pričele z 23. maja 2018.

Kontaktna oseba: Bojana Gošnjak, tel.: 041-676-255, e-mail: dpmljutomer@gmail.com.

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje UE Ljutomer bo potekalo na naslednji način:

  • Starši dobijo napotnico za letovanje otroka v ZD Ljutomer na otroškem dispanzerju. Tudi starši, katerih otroci imajo izbranega zdravnika izven ZD Ljutomer, dobijo napotnico na otroškem dispanzerju, vendar je morajo potem dostaviti do izbranega zdravnika.
  • Izpolnjeno prijavnico z napotnico - je potrebno poslati po pošti najkasneje do 02.06.2018 na naslov BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ul. 8, 9240 Ljutomer ali dostavijo osebno.
  • Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 350,00 EUR.
  • Na istem naslovu (Gošnjak Bojana, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer) bomo sprejemali prijave odraslih za vodenje otrok na letovanju in sicer voditelje pedagoške, socialne ali zdravstvene smeri (lahko so študenti višjih letnikov). Prijavnice dvignejo pri kontaktni osebi ali pošljemo po elektronski pošti.