Nastop učencev ob zaključku šolanja

Dvorana GŠ Slavka Osterca Ljutomer v torek, 29. 5. 2018 ob 18. uri

Prlekija-on.net, sreda, 30. maj 2018 ob 16:38
Zaključni nastop učencev GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Zaključni nastop učencev GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Glasba razveseljuje človeka, olepša njegove vesele trenutke, mu pomaga preboleti najhujše žalosti, glasba ga opogumlja, mu pomaga k zbranosti in ga sama na sebi duhovno plemeniti.

Ponosni smo, da v tem šolskem letu zaključuje glasbeno izobraževanje generacija glasbenikov, ki so se izobraževali v naši šoli. Spet smo pridobili kader z glasbenim znanjem, kar v našem okolju in prostoru zelo bogati kulturo in glasbeno umetnost.

Glasbeno izobraževanje, kot je učenje in igranje inštrumenta nudi otrokom in mladim ogromno koristnih vplivov na njihov celostni in uravnotežen socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj. Z učenjem in igranjem glasbe učenci pridobijo pri razvoju inteligence in ustvarjalnosti, saj vemo, da so v povprečju otroci, ki se ukvarjajo z glasbo v šoli uspešnejši od tistih, ki se z glasbo ne ukvarjajo.

Proces učenja inštrumenta tako otroke navaja kako vztrajati ure, mesece in leta vaje. Učenje in igranje glasbe razvija samozavest. Otroka uči sprejemanja in dajanja konstruktivne kritike. Spreminjanje negativnega odziva v pozitivno motivacijo pomaga pri krepitvi samozavesti.

Javno nastopanje je prav tako koristna in pomembna veščina, ki se je otroci učijo skozi razne glasbene nastope, koncerte... in se zlahka prenese na ostala življenska področja.

Naši diplomanti so dosegli svoj cilj. Z njihovo željo da se naučijo igrati določen instrument, so se vpisali v našo šolo, spoznavali svet glasbe, glasbeno literaturo oziroma vse kar je povezano z glasbo. Njihovi učitelji so jih peljali po glasbeni poti, ter jim dajali napotke in jasna navodila po poti učenja instrumenta, da so lahko pridobivali ustrezna znanja.

Skupaj so premagovali težave pri učenju instrumenta in skupaj uživali ob interpretaciji skladb, s katerimi so se uspešno predstavljali na različnih odrih in nastopih. Zato zahvala vsem učiteljem za trud in neizmerno podajanje znanja.

Za uspeh vseh letošnjih diplomantov, se moramo zahvaliti tudi njihovim staršem, ki so bili zelo pomembna vez med učencem in učiteljem. Uspeh je povezan prav s podporo in razumevanjem staršev, saj so dosegli, da je njihov otrok mlada izoblikovana osebnost, ki na umetnost in glasbo danes in sedaj gleda s povsem drugačnimi očmi.

Glasba mlade povezuje, druži in nekaterim nudi sprostitev, drugim užitek, veselje, nekaterim pa pomeni celo velike vrednote.

Čestitke vsem, ki so s trdim delom in učenjem instrumenta v teh letih dosegali dobre rezultate na nastopih, tekmovanjih, nekateri so bili uspešno vključeni v komorne skupine, orkestre ali mladinski pevski zbor, kjer so dosegali ustrezna znanja in si pridobili dodatne izkušnje. Zaključujejo osnovno glasbeno izobraževanje zato verjamem, da so v času njihovega šolanja uživali in doživeli lepe trenutke s svojim instrumentom in da jim bodo ta leta, ko so obiskovali našo glasbeno šolo ostala v lepem spominu.

Naj glasba ostane v njihovih srcih in jih kot darilo spremljala skozi vse življenje.

Zapisal, Stanislav Lašič
Foto: FOTO Tivadar