Zbrali več kot 10 ton plastenk za novorojenčke v murskosoboški bolnišnici

Projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje

Prlekija-on.net, sreda, 6. junij 2018 ob 20:50
Predali so simbolični ček za 3.686 evrov

Predali so simbolični ček za 3.686 evrov

Že četrto leto zapored so skupaj s preko 170 slovenskimi šolami in vrtci izpeljali celomesečni ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti mi, za Slovenijo - stara plastenka za novo življenje. Zbrali so več kot deset tisoč petsto kg odpadnih plastenk PET.

Simbolični ček za 3.686 evrov, kolikor znašata skupni znesek od njihove prodaje in izkupiček dobrodelne dražbe majice zlatih košarkašev so predsednica društva Tandem Zagorje Jelena Jerin, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole in vodja Dinosovega programa nekovin in embalažne sheme Unirec Goran Ambrož so predali direktorju Splošne bolnišnice Murska Sobota dr. Bojanu Korošcu za nakup ultrazvočne naprave srca za novorojenčke.

Na slovesnem dogodku so priznanja in nagrade prejeli tudi mladi ustvarjalci, ki so sodelovali v ustvarjalno-raziskovalnem natečaju ter ustanova, ki je zbrala največjo količino plastenk na otroka. Letos so si zmago prislužili učenci OŠ Dolenjske Toplice z več kot 10 kilogrami na učenca. Nagrado, 1.320 evrov, je prispeval pokrovitelj glavne nagrade, podjetje Ekoigrala.

Projekti krožnega gospodarstva so odlična priložnost za dobrodelnost. Zato smo partnerji: Tandem Zagorje, embalažna shema Dinos DROE Unirec, program Ekošola, Rdeči križ Slovenije in revija Bogastvo zdravja ob podpori slovenskih komunalnih podjetij tudi letos organizirali odmeven vseslovenski projekt. Z njim spodbujamo mlade k dobrodelnosti in jih hkrati ozaveščamo o možnostih recikliranja odpadnih plastenk ter opozarjamo na pomen zapiranja snovnih tokov kot enega temeljnih načinov ohranjanja naravnih virov v prihodnje.

Zbiranje, ustvarjanje in raziskovanje

Otroci in mladi so lahko sodelovali na dva načina: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET v svojih ustanovah ter s svojimi izdelki v nagradnem ustvarjalno-raziskovalnem natečaju o nastajanju, zbiranju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk PET. Izdelki so bili objavljeni na FB profilu akcije Jaz, Ti, Mi za Slovenijo.

V projektu je sodelovalo preko 170 slovenskih šol in vrtcev, vabljene pa so bile tudi druge ustanove, podjetja, obrtniki, posamezniki in gospodinjstva. V zbiralnem mesecu, med 22. marcem in 22. aprilom, in skozi celo šolsko leto so zbrali kar 10.505,55 kilogramov plastenk PET.

Z odprodajo odpadnih plastenk PET, z dobrodelno dražbo podpisanega košarkakaškega reprezentančnega dresa in z SMS sporočili se je letos nabralo 3.686 evrov, donacija pa je namenjena sofinanciranju nakupa ultrazvočne naprave srca za novorojenčke v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Slovesna razglasitev zmagovalne ustanove pri zbiranju odpadnih plastenk, najboljših umetnikov v ustvarjalnoraziskovalnem natečaju ter predaja vrednostnega bona je potekala v jedilnici Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota dr. Bojan Korošec je ob tem povedal, da so počaščeni, da so prejemniki donacije v letošnji akciji. S tem so dobili možnost nakupa ultrazvočne naprave srca za novorojenčke, s katero bodo lahko bolje poskrbeli za novorojenčke.

Zapiranje snovnih tokov

Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba kar dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.

Goran Ambrož, ki je v Dinosu vodja programa nekovin in embalažne sheme Unirec, pravi: »Kot vodilna družba za ravnanje z nenevarnimi odpadki smo zavezani k ozaveščanju o pravilnem in doslednem ločevanju in nadaljnjem ravnanju z odpadnimi materiali. V tem projektu mlade spodbujamo k ločenemu zbiranju odpadnih plastenk, iz katerih partnerji v projektu naredimo nove plastenke, hkrati pa pomagajo pomoči potrebnim novorojenčkom

Jaz, ti, mi za Slovenijo letos že četrtič

Projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo je pod sloganom Stara plastenka za novo življenje letos potekal že četrtič. »Ponosni smo, da je naša ideja dobro sprejeta tako pri mentorjih kot tudi otrocih in širši javnosti. Želimo, da bi se v projekt vključile vse slovenske izobraževalne ustanove, ki bi na učencem prijazen način vzgajale odgovorne in družbeno aktivne ljudi«, sklene svoj komentar predsednica društva Tandem Zagorje Jelena Jerin.