V občini Ljutomer najvišji davek na nepremičnine!?

O novem zakonu o davku na nepremičnine

Branko Košti, petek, 6. avgust 2010 ob 13:192
Ljutomer

Ljutomer

Do 16. avgusta je v javni razpravi predlog zakona o davku na nepremičnine. Zakon naj bi bil bolj pošten in naj bi pravičneje porazdelil bremena financiranja javne porabe glede na premoženje državljanov, izboljšal samofinanciranje lokalnih skupnosti in zmanjšal prelivanje izravnav iz ostalih občin, pozitiven vpliv pa naj bi imel tudi na državni proračun.

V prvem letu veljavnosti zakona, t.j. leto 2011 bodo davčne stopnje določene in občine bodo pobrale približno toliko davščin, kot jih sedaj poberejo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v naslednjh letih pa bodo občine same določale davčne stopnje za nepremičnine.

Prav v tem se skriva past za davkoplačevalce, saj bodo občine, ki prejemajo izravnavo, lahko svojim občanom po svojih potrebah navijali davek, saj zgornja višina davčne stopnje ni omejena.

Iz predlaganih davčnih stopenj ministrstva za finance za leto 2011 je razvidno, da naj bi bila davčna stopnja za stanovanjske nepremičnine v občini Ljutomer 0,240%, kar je skoraj petkrat več kot v občini Lenart v Sl. Goricah (0,051%), dvainpolkrat več kot v Lendavi  (0,100%), trikrat več kot v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (0,084%), skoraj dvakrat več kot v občini Sv. Tomaž (0,127%), trikrat več kot v Radencih (0,079%). Tudi za občine z območja UE Ljutomer so predlagane bistveno nižje davčne stopnje:  Razkrižje 0,186%, Veržej 0,136%, Križevci 0,099%. Če pa pogledamo predlagane davčne stopnje za Ljubljano (samo 0,056%) in Maribor (0,085%), nam je takoj jasno, koliko boljši in »bolj pošten« je predlog novega zakona. Že res, da je vrednost nepremičnin na posameznih območjih Slovenije različna, vendar bi bilo pošteno, da se od večvredne nepremičnine plača višji davek, ne pa, da se določi nižja davčna stopnja in s tem nižji davek. Na območjih, kjer je vrednost nepremičnin  nižja, pa se občane obremeni z višjo davčno stopnjo in tako zagotovi financiranje občin, bogate občine pa se »odreši« prelivanja izravnav v revnejše občine.

Iz podatkov je razvidno, da je predlagatelj zakona v občini Ljutomer že v letu 2011 nepremičnine obremenil s skoraj najvišjo davčno stopnjo v SV Sloveniji. Kaj bo šele v naslednjih letih, ko bodo lokalne skupnosti same določale davčne stopnje za nepremičnine, katerih gornja višina ne bo omejena?