Velika gasilska vaja v industrijski coni v Žihlavi

V vaji so sodelovale operativne gasilske enote GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, PGD Mala Nedelja, Radoslavci, Berkovci in Lovrenc na Pohorju

Branko Košti, torek, 19. junij 2018 ob 08:05
Gasilska vaja v industrijski coni Žihlava

Gasilska vaja v industrijski coni Žihlava

V petek, 15. junija, nekaj čez 16. uro, je potekala velika gasilska vaja na območju industrijske cone Žihlava v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Na vaji, katero si je ogledal tudi župan Občine Sv. Jurij Mirko Petrovič, so sodelovale vse gasilske enote iz GZ Sveti Jurij ob Ščavnici in vabljene gasilske enote Mala Nedelja in Radoslavci iz GZ Ljutomer, Berkovci iz GZ Križevci pri Ljutomeru ter PGD Lovrenc na Pohorju.

Namen vaje je bil preveriti sodelovanje pri večjih požarih gasilskih enot GZ Sv. Jurij ob Ščavnici in sosednjih enot GZ Ljutomer sektorja Mala Nedelja in GZ Križevci pri Ljutomeru.

Industrijska cona Žihlava ima nekaj urejenih proizvodnih objektov in skladišč. Večji del bivših govejih hlevov pa je v zelo slabem stanju in zapuščenih, kakor tudi sama okolica teh hlevov. Na sami lokaciji se nahaja proizvodnja poliestrskih izdelkov, skladišče sekancev in stavbno kleparska delavnica s skladiščem. Organizator vaje, PGD Stara Gora, je vajo pripravilo na predpostavki izbruha požara v prezračevalni napravi poliestrskih smol laminirnice, ki se razširi na zunanjo stran dveh objektov sestavljalnice. Zaradi močnega in sunkovitega vetra in suhe trave, se požar razširi na skladišče, stavbno kleparsko delavnico in skladišče sekancev, v nevarnosti pa je tudi upravna stavba.

Vse sodelujoče gasilske enote so odgovorno opravile načrtovane naloge, tako da je vaja dosegla zastavljene cilje: preverjene so bile dovozne poti v industrijski coni, preverjena je bila usposobljenost sodelujočih enot in sposobnost njihovega sodelovanja pri gašenju večjih požarov, izurjenost pri reševanju v požaru poškodovanih oseb, preverjanje sistema zvez in okrepitev sodelovanja med sosednjimi gasilskimi enotami in gasilskimi zvezami.